Twitter

Venäjän keskuspankki alensi avainkorkoa

Keskuspankki alensi 25.10. avainkorkoa 0,5 prosenttiyksiköllä. Uusi avainkorko on 6,5 %. Päätöstään keskuspankki perusteli lähinnä vuosi-inflaation ennustettua nopeammalla hidastumisella. Koronlasku oli neljäs tänä vuonna. Keskuspankki mainitsi myös, että korkoa saatetaan laskea edelleen jossain seuraavista kokouksista. Vuosi-inflaatio hidastui syyskuussa 4 prosenttiin, ja…

Lue lisää

Venäjällä kolmanneksen työllisistä arvioidaan osallistuvan harmaille työmarkkinoille

Venäjän kansantaloustieteen akatemian tuoreen kyselyn mukaan noin 25 miljoonaa venäläistä on mukana harmailla työmarkkinoilla (työskentelevät täysin ilman virallista työsopimusta, saavat osan palkastaan pimeästi tai tekevät pimeitä lisätöitä). Kyselyn mukaan harmaille työmarkkinoille osallistuvien osuus on supistunut parin viime vuoden aikana selvästi,…

Lue lisää

Levada: Putin on menettänyt kolmanneksen luottamuksestaan kahdessa vuodessa

Venäjänn presidenttiin Vladimir Putiniin luottavien venäläisten määrä on vähentynyt kolmanneksella marraskuusta 2017. Kaksi vuotta sitten 59% venäläisistä kertoi luottavansa presidenttiin, mutta nyt vain 39%. Asiasta kertoi Levada. Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu menetti samana ajanjaksona lähes puolet kannattajistaan. Syksyllä 2017 joka neljäs Venäjän…

Lue lisää

BOFIT ennustaa Venäjän talouden kasvun jäävän tänä vuonna yhteen prosenttiin

Venäjän talouskasvun kiihtyminen viime vuonna 2,3 prosenttiin perustui osin tilapäisille tekijöille, ja kasvun odotettiin hidastuvan selvästi tänä vuonna. Rosstatin ensimmäinen arvio kuluvan vuoden alkupuoliskon kasvuvauhdista (0,7 %) osoittaa kasvun hidastuneen jopa ennakoitua enemmän. Rosstatin tuoreet tiedot toisen neljänneksen kasvusta viittaavat…

Lue lisää

Suomen ja Venäjän välinen kauppa hiipuu

Suomen tullin mukaan vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Suomesta Venäjälle vietyjen tavaroiden arvo (1,8 mrd. euroa) oli 10 % suurempi ja Venäjältä Suomeen tuotujen tavaroiden arvo (4,5 mrd. euroa) prosentin pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tänä vuonna saaduista vientituloista kuitenkin…

Lue lisää

Venäjä keventää viisumikäytäntöjään

Ulkomaiset vierailijat voivat vierailla Pietarissa ja kaupunkia ympäröivällä Leningradin alueella lokakuun alusta alkaen ilmaisella elektronisella viisumilla. E-viisumi ei tämän hetken tietojen mukaan ehkä koske Suomen ja Venäjän välillä liikennöiviä junavuoroja. Tarkka lista e-viisumin piiriin kuuluvista maista on vielä julkaisematta. 53 maan…

Lue lisää

Venäjän talouden kasvuvauhti jäi vaimeaksi alkuvuonna

Viime vuonna Venäjän BKT kasvoi yli 2 %, mutta kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvu hiipui 0,5 prosenttiin. Tuoreet tiedot kesäkuulta viittaavat tehdasteollisuuden kasvun piristyneen toisella neljänneksellä 3 prosenttiin, mutta muilla talouden sektoreilla kasvun voimistumista ei juuri näy. Koko alkuvuoden rakentamisen…

Lue lisää

Yksityisen pääoman virta Venäjältä ulkomaille lisääntynyt

Alustavien maksutasetietojen mukaan pääomavirrat Venäjän yksityisen sektorin ja ulkomaiden välillä suuntautuivat kokonaisuutena nettomääräisesti edelleen tuntuvasti ulkomaille tämän vuoden toisella neljänneksellä. Nettovirta ulkomaille syveni viimeisen neljän neljänneksen osalta lähes viiteen prosenttiin suhteessa BKT:hen. Tämä johtui lähinnä pankkisektorin pääomavirroista, kun taas yrityssektorin…

Lue lisää

Venäjän taloudessa kasvanut lähinnä yksityinen kulutus

Rosstatin tuoreiden tietojen mukaan ensimmäisen neljänneksen vaisu BKT-lukema (kasvua 0,5 % vuodentakaisesta) johtui siitä, että sekä kotimainen kysyntä että vienti kehittyivät samanaikaisesti huomattavasti aiempaa heikommin. Arvonlisäveron korotus vuoden alussa on osaltaan painanut kertaluonteisesti kotimaista kysyntää. Viennin määrän muutaman vuoden ajan…

Lue lisää

Venäjän matkailupalvelukauppa kasvoi viime vuonna

Venäjän keskuspankin mukaan venäläiset käyttivät vuonna 2018 ulkomaisiin matkailupalveluihin 34 miljardin dollarin verran, eli 9 % enemmän kuin vuonna 2017. Yksittäisistä maista eniten matkailupalveluita venäläisille myivät Turkki, Saksa, Espanja, Thaimaa ja Italia. Venäläisten ulkomaanmatkailu riippuu paljon kotimaassa ansaittujen tulojen ostovoimasta.…

Lue lisää

Venäjän puolustusmenot supistuttuaankin suuret

Valtion puolustusmenot vähenivät vuonna 2018 hieman nimellisruplissa. Reaalisesti menot ovat supistuneet tuntuvasti, mutta ovat aikaisempien vuosien tapaan edelleen mittavat. Finanssiministeriön, Tukholman kansainvälisen rauhantutkimuslaitoksen (SIPRI) globaalin puolustusmenoselvityksen tiedot ja Gaidar-instituutin (IEP) julkaisemat Kansantalouden ja valtionhallinnon akatemiassa (RANHiGS) tehdyt laskelmat antavat samanlaisen…

Lue lisää

Venäjän budjettiylijäämän arvioidaan supistuvan lähivuosina

Huhtikuussa julkaistussa ennusteessa konsolidoidun budjetin eli federaation, alueiden ja kuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjettitulojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 3 % ja vuosina 2020−2021 noin 4 % vuodessa eli alle inflaation. Ennuste ulottuu vuoteen 2036. Tuloennustetta painavat öljy- ja kaasuverotulot. Niiden arvioidaan…

Lue lisää

Venäjän teollisuustuotanto kasvaa melko tasaisesti

Venäjän tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä teollisuustuotannon määrä oli 2,1 % suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona. Kaivannaisteollisuuden määrä oli 4,7 % vuodentakaista suurempi. Tämä heijastaa öljyntuottajamaiden keskinäisten tuotannonrajoitussopimusten vaiheita. Kesäkuussa Venäjä tulkitsi aiemmin tehtyjen sopimusten antavan sille mahdollisuuden…

Lue lisää

Venäjän vientitulojen kasvu pysähtynyt, tuonnin elpyminen takkuaa edelleen

Elvyttyään nopeasti vuosina 2017−2018 tulot tavaroiden ja palvelujen viennistä olivat keskuspankin maksutasetietojen mukaan tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suunnilleen samansuuruiset kuin vuotta aiemmin. Tämä koskee niin vientihintojen nousun kohottaman energialohkon kuin muiden tavaroiden ja palvelujen vientiä. Tavaroiden ja palvelujen tuontimenot olivat…

Lue lisää

Venäjällä teollisuustuotannon kasvu piristyi helmikuussa

Teollisuustuotannon vuosikasvu nousi tammi-helmikuun osalta 2,6 prosenttiin eli kohti koko vuoden 2018 lukemaa. Eturivissä oli kaivannaisteollisuus, jonka tuotanto lisääntyi lähes 5 % kasvettuaan kolme viime vuotta vajaan kolmen prosentin vuositahdilla. Raakaöljyn tuotannon kasvu vahvistui ja maakaasun tuotanto lisääntyi nopeasti kolmatta vuotta.…

Lue lisää

Venäjän julkinen talous jatkoi vahvistumistaan 2018

Tulot konsolidoituun budjettiin, jonka muodostavat federaation, alueiden, kuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjetit, lisääntyivät noin 20 % vuonna 2018. Tulojen suhde BKT:hen nousi yli 35 prosenttiin eli suurimmaksi kymmeneen vuoteen. Lähes puolet tulojen noususta tuli öljy- ja kaasuverotuloista. Niiden osuus konsolidoidun…

Lue lisää

Venäjän inflaatio kiihtyi hieman tammikuussa

Kuluttajahintojen nousu oli tammikuussa 5,0 % vuodentakaisesta. Inflaation kiihtymisen taustalla on etenkin ruuan kallistuminen viime kesästä alkaen. Rosstatin pohjainflaatio, josta on poistettu energian, ruuan ja hallinnollisten hintojen vaikutus, oli 4,1 % tammikuussa. Arvonlisäveron (ALV) korotus 18 %:sta 20 %:iin vuodenvaihteessa…

Lue lisää

Venäjän teollisuustuotanto kasvoi maltillisesti viime vuonna

Vuonna 2018 teollinen tuotanto oli 2,9 % edellisen vuoden tuotantoa suurempi. Kausivaihtelusta puhdistettu aikasarja ei tosin osoita juuri kasvua kevään jälkeen. Kaivannaisteollisuuden tuotanto on kasvanut muuta teollisuutta nopeammin. Viime vuonna se oli 4,1 % edellisen vuoden tuotantoa suurempi. Erityisesti öljyntuotanto…

Lue lisää

Venäjällä kuluttajahintojen nousu nopeutui huomattavasti

Kuluttajahintojen vuosimuutos kohosi joulukuun lopussa 4,3 prosenttiin oltuaan alkusyksyllä 3,5 % ja vielä marraskuussakin selvästi alle 4 %. Hintojen nousuvauhti ylitti ennusteet, joista käytännössä kaikissa vuosi-inflaation ennakoitiin olevan joulukuun lopussa noin 4 %. Marraskuusta joulukuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,8 % eli tuntuvasti nopeammin kuin…

Lue lisää
Salasana hukassa?