Twitter

IT-yhtiöt vetoavat duuman puhemieheen

Venäjällä toimivat IT-yhtiöt ovat vedonneet Venäjän valtakunnanduuman puhemies Sergei Naryshkiniin pyytäen lykkäämään venäläisten asiakkaidensa henkilötietoservereiden vaadittua siirtoa Venäjälle. Toisessa käsittelyssä eilen hyväksytyn lakiesityksen mukaan siirron on määrä tapahtua jo ensi vuoden alkuun mennessä aiemmin suunnitellun vuoden 2016 syyskuun sijaan. IT-alan yritysten yhdistys AP KIT on toimittanut vetoomuksensa myös viestintäministeri Nikolai Nikiforoville, Venäjän teollisuudenharjoittajien ja yrittäjien liitolle sekä Kauppa- ja teollisuuskamarille, kirjoittaa Kommersant.

AP KIT katsoo, että ellei lykkäystä saada, valtaosa alan yrityksistä joutuu keskeyttämään toimintansa. Uusi laki vaatii merkittäviä muutoksia tiedonsiirtoteknologiaan sekä huomattavia aika- ja rahoitusresursseja, todetaan vetoomuksessa. Yritysten budjetit ensi vuodelle on lisäksi jo lyöty lukkoon.

Ei ole kovinkaan selvää, mitä tietoja Venäjälle tulee siirtää. Voimassa oleva laki tarkoittaa henkilökohtaisilla tiedoilla ”mitä tahansa informaatiota, joka liittyy suoraan tai välillisesti määrättyyn fyysiseen henkilöön”. Valtakunnanduuman informaatiopoliittisen komitean varapuheenjohtaja Leonid Levinin mukaan tietojen laatu määritellään laille alisteisissa asiakirjoissa, jotka todennäköisesti laaditaan viestintäministeriössä. Lain noudattamista taas valvoo viestinnön valvontavirasto Roskomnadzor, joka myös laatii rekisterin sen rikkojista.

Laki venäläisasiakkaiden henkilötietojen säilyttämisestä Venäjällä hyväksyttiin jo heinäkuussa, mutta 19.9. kansanedustajat toivat käsittelyyn esityksen sen voimaantulon määräajan kiirehtimisestä yli puolellatoista vuodella. Esityksen laatijoissa on neljän valtakunnanduumassa mukana olevan puolueen edustajat.

iKS Consulting -yhtiön mukaan Venäjän kaupallisten palvelinkeskusten markkinat kasvoivat viime vuonna 28%  ja olivat 9,1 miljardin ruplan suuruiset. Maassa on 170 suurta ja keskisuurta palvelinkeskusta. Venäjän Selektel-palvelinkeskusverkon pääjohtaja Lev Levijevin mukaan laki voi antaa alalle lisäsysäyksen. InfoWatchin pääjohtaja Natalja Kasperskaja katsoo, ettei laki auta suojaamaan venäläisten henkilötietoja. – Ei sillä ole väliä, missä ulkomaisten yhtiöiden serverit ovat, Venäjälläkö vai muualla: niin kauan kuin internetiin pääsee, näitä tietoja voi kaikessa rauhassa välittää Venäjän ulkopuolelle, sanoo Kasperskaja.

Salasana hukassa?