Twitter

BOFIT ennustaa Venäjän talouden elpyvän hitaasti

Talouden kasvu hidastui edelleen vuoden 2014 alkupuoliskolla, vaikka eräät epätavanomaiset tekijät tukivat tuotantoa ja kulutusta. Tällaisia olivat puolustusmenojen voimakas lisäys ja vähittäiskaupan ostobuumi, kun kotitaloudet aikaistivat kevättalvella hankintojaan inflaation nopeuduttua.

BOFITin ennusteen 2014–2016 mukaan Venäjän BKT ei kasva tänä vuonna, sillä Ukrainan kriisin lisäämä epävarmuus vähentää etenkin yksityisiä investointeja. Talous kuitenkin elpyy vähitellen maailmantalouden ja -kaupan kasvun nopeutuessa, vaikka öljyn hinnan odotetaan laskevan lievästi. Hidaskin elpyminen edellyttää sitä, että kriisin lisäämään epävakauteen liittyvät rahoitusmarkkinareaktiot ovat rajallisia eivätkä pakotteet pitkity ja laajene. Investointien odotetaan elpyvän vasta ennustejakson lopulla. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu tänä vuonna mm. palkkojen ja eläkkeiden verrattain hitaan nousun ja nopeutuneen inflaation vuoksi. Vienti lisääntyy hyvin hitaasti, ja energianvienti on vähenemässä. Valtiontalouden menot eivät finanssiministeriön nykyisen arvion mukaan juuri kasva.

Venäjän tuonti on jo supistunut tuntuvasti ruplan heikennyttyä. Ensi vuonna tuonnin arvioidaan pysyvän nykyisellään ja elpyvän sen jälkeen, jos ruplan kurssi pysyy suhteellisen vakaana. Tällöin ruplan reaalikurssi vahvistuu vähitellen, sillä Venäjän inflaatio on nopeampaa kuin kauppakumppanimaiden. Pääoman nettovienti Venäjältä jatkuu, mutta sen vastapainona ruplan nimelliskurssia tukee tuonnin vähenemisestä johtuva vaihtotaseen ylijäämä.

Ennustettua heikomman kehityksen riskit ovat hyvin merkittäviä ja liittyvät etenkin Ukrainan tilanteeseen ja Venäjän epävarmuuksiin sekä tämän myötä Venäjän investointien ja tuonnin kehitykseen. Yksityiset investoinnit saattavat lykkääntyä ennusteessa arvioitua tuntuvammin. Pääomaa voi virrata ulos Venäjältä oletettua enemmän, jolloin rupla heikkenee ja tuonti vähenee entisestään. Työllisyyden kasvua rajoittava erittäin pieni työttömyys sekä vähäiset investoinnit voivat osoittautua yllättävänkin suuriksi rajoitteiksi Venäjän tuotannon kasvulle.

Talouden kasvu voi toisaalta nopeutua arvioitua enemmän, jos Venäjällä ryhdytään elvyttämään taloutta laajemmin valtiontalouden tai pankkijärjestelmän avulla. Valtion johto voi myös saada lisättyä merkittävästi suurten valtionyritysten investointeja.

Pidemmälle katsoen talouden kasvun ja kehityksen edellytykset heikkenevät, kun yksityiset yritykset lykkäävät investointeja ja valtio suuntaa lähivuosina lisää rahoitusta ennen muuta puolustukseen. Samanlainen vaikutus on nykyisillä pyrkimyksillä siirtyä enemmän omavaraiseen tuotantoon ja etäämmäs markkinatalousuudistuksista ja avoimesta kilpailusta.

Lähde: Suomen Pankki / BOFIT

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Salasana hukassa?