Twitter

Asiantuntijat arvioivat Venäjän ensi vuoden budjettiratkaisuja

Ensi vuoden federaatiobudjettia ollaan parhaillaan käsittelemässä hallituksessa. Vaikka tärkeimmistä linjauksista on jo periaatteessa päätetty, aiheuttaa tulojen ja yhä kasvavien menojen yhteensovittaminen hankaluuksia. Pääministeri Dmitri Medvedev kutsui viime viikolla maan johtavat ekonomistit ja hallituksen taloudesta vastaavat ministerit yhteiseen neuvonpitoon, jossa keskusteltiin budjettipolitiikan eri vaihtoehdoista.

Pääministeri halusi kuulla ekonomistien kannan talousministeriön ehdotukseen, jonka mukaan budjettipolitiikkaa tulisi nykytilanteessa keventää. Tämä tapahtuisi luopumalla budjettisäännöstä, joka rajoittaa federaatiobudjetin vajeen yhteen prosenttiin BKT:stä. Vajeen kasvattaminen mahdollistaisi budjettivaroin tapahtuvan elvytyksen. Asiantuntijat olivat lähes yksimielisiä siitä, että valtiontalouden vakauden perustana olevasta budjettisäännöstä on pidettävä kiinni.

Toinen pääministerin kysymys koski mahdollisia veronkorotuksia. Siinä asiantuntijoiden mielipiteet erosivat. Joidenkin mielestä veroja ei tulisi korottaa, koska hallitus on aiemmin julkisesti sitoutunut pitämään verotaakan ennallaan. Toisten mielestä taas korotukset ovat nykytilanteessa välttämättömiä kasvavien menojen kattamiseksi. Korotuksia olisi kuitenkin pienennettävä hallituksen suunnittelemista. Suunniteltua uutta myyntiveroa vastustettiin yleisesti, ja parempana pidettiin arvonlisäveron maltillista nostoa.

Useat asiantuntijat pitivät parhaana vaihtoehtona sekä budjettisäännön että verojen säilyttämistä ennallaan ja budjetin sopeuttamista menoja järkeistämällä. Menoja voitaisiin supistaa julkisen sektorin toimintaa tehostamalla, mm. karsimalla etuisuuksia, rajoittamalla palkkojen nousua ja parantamalla julkisten hankintojen hallinnointia. Hallitus on parhaillaan valmistelemassa erityisesti elintarvikkeiden ja aseiden tuonnin korvaamista kotimaisella tuotannolla, mikä vaatii suuria investointeja. Asiantuntijoiden mukaan ko. investointien ei tulisi kasvattaa budjetin menoja, vaan ne pitäisi rahoittaa suuntaamalla menoja uudelleen.

Lähde: Suomen Pankki / BOFIT

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Salasana hukassa?