Twitter

Antioffshore-ohjelman uusi vaihe valmisteilla

Kommersant-lehti on saanut tietoonsa pääkohdat Venäjän rahoitusvalvontavirasto Rosfinmonitoringin maaliskuussa maan hallituksen käsittelyyn tuomasta Kansallisesta suunnitelmasta veronkierron torjumiseksi ja yhtiöiden edunsaajien paljastamiseksi. Suunnitelman mukaan näihin seikkoihin liittyvää lainsäädäntöä tiukennetaan kuluvan vuoden lopulla.Kommersantin tietojen mukaan valtionhallinnossa ollaan valmiita suunnitelmassa esitettyihin toimiin.

Ohjelma on esivalmistelua vielä keskeneräiseen, vuoteen 2020 saakka ulottuvaan rahanpesun ja terrorismin vastaisen toiminnan kehityskonseptioon, jonka on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Konseption laadintaan osallistuvat Rosfinmonitoringin ohella mm. sisäministeriö, valtiovarainministeriö, huumevalvontavirasto ja FSB.

Jo viime kesänä Venäjällä hyväksyttiin Rosfinmonitoringin aloitteesta laittomien finanssioperaatioiden vastainen laki, jonka nojalla pankit ovat velvollisia identifioimaan niiden kautta kulkevan rahan kaikki todelliset omistajatahot, ja asiakasyritykset ovat velvollisia ilmoittamaan edunsaajansa. Nyt käsittelyyn tullut suunnitelma on saman linjan jatkoa hallitusvoimin, toteaa Kommersant.

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa on määrä luoda yritysten edunsaajaomistajarekisteri, johon valtion viranomaisilla on pääsy ja jota täydennetään tiedoilla yritysten valtiontuista. Veroilmoituksissaan yritysten on ilmoitettava myös kaikki ulkomaiset sidosorganisaationsa. Venäjän tutkintakomitean jo vuosia lobbaama kysymys juridisten henkilöiden saattamisesta rikosvastuuseen rahanpesuun ja veronkiertoon liittyvistä toimista on määrä selvittää jo kesäkuuhun mennessä.

Verolainsäädäntöä aiotaan täydentää ”kontrollissa olevia ulkomaisia yrityksiä” koskevin säädöksin sekä tiukentaa kansainvälisten verosopimusten väärinkäytöstä säädettyjä rangaistuksia. Prosessi on jo käynnistynyt valtiovarainministeriön 19.3. julkaiseman lakiluonnoksen myötä. Siinä velvoitetaan vähintään 1 % ulkomaisesta yrityksestä omistavat venäläisyritykset ilmoittamaan asiasta veroviranomaisille. Mikäli omistusosuus on yli 10 %, voittovero tulee maksaa Venäjälle.

Syksyn aikana toteutettavaksi ohjelmaan on kirjattu pyrkimys vähentää käteissuorituksia mm. kauppaketjujen toiminnassa, sekä vero-, tulli- ja vakuutusmaksujen optimointitoimin tapahtuvan kierron säätäminen rangaistavaksi. Joulukuussa on määrä hyväksyä vuoteen 2020 ulottuva konseptio sekä käsitellä kaikkien Venäjällä toimivien ulkomaisten organisaatioiden Venäjän lainsäädännön edellyttämät velvoitteet, niiden omistusrakenteen paljastaminen ja valtiollisten elinten keskinäinen tiedonvaihto.

Ohjelman viimeinen kohta kieltää Venäjällä asuvia luovuttamasta omaisuuttaan trusteille tai muille organisaatioille, joiden edunsaajia ei voida identifioida. Tämä on antioffshore-kampanjan arkaluonteisin ja vaikeiten toteutettava kohta, sillä offshore-trustit ovat olleet ainoita omistajatietonsa todella salaavia tahoja, toteaa lehti.

Rosfinmonitoring sai toimeksiannon ohjelman laatimiseksi jo helmikuussa, ennen kansainvälisen tilanteen kiristymistä. Tilanteen nyt muututtua antioffshore-kampanjalla on mahdollisuus saada laajaa tukea Venäjällä, mutta se voi myös avata Yhdysvalloille ja EU:lle mahdollisuuksia tehokkaampiin pakotteisiin, mikäli pakotteita kiristetään. Joka tapauksessa osa Rosfinmonitoringin ohjelmasta voidaan toteuttaa vain yhteistyössä ulkomaiden hallitusten kanssa, minkä onnistuminen viime kuun tapahtumien valossa vaikuttaa kyseenalaiselta, kommentoi lehti.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Salasana hukassa?