Twitter

Venäjän vakuutusmarkkinoiden kasvu oli rauhallista vuonna 2013

Vakuutusyhtiöiden yhteenlasketut vakuutusmaksutulot lisääntyivät vuoden aikana 11 % ja korvausmenot 13 %. Runsaan 6 prosentin inflaatio huomioon ottaen reaalinen kasvu oli kuitenkin yli puolet hitaampaa kuin em. nimelliskasvu. Konsulttiyhtiö Standard & Poor’s ennustaa vakuutusmarkkinoiden kasvun hidastuvan kuluvana vuonna edelleen jonkin verran, Suomen Pankki uutisoi.

Nopeimmin lisääntyivät viime vuonna tulot henkivakuutuksista, tapaturmavakuutuksista ja vapaaehtoisista eläkevakuutuksista. Näiden vakuutusmuotojen osuus kaikista vakuutuksista on vielä pieni, mutta sen odotetaan kasvavan talouden ja vakuutusmarkkinoiden kehittyessä.

Eri maiden vakuutusmarkkinoiden suhteellista kokoa voidaan verrata vakuutusmaksujen suhteella bruttokansantuotteeseen. Venäjällä ko. osuus oli viime vuonna 1,4 %, kun se useimmissa kehittyneissä maissa on ainakin 4 %.

Aiheeseen liittyvät artikkelit:

Salasana hukassa?