Twitter

Liikennevakuutusten voimakkaasti lisääntyneet korvaukset huolestuttavat venäläisiä vakuutusyhtiöitä

Yhtenä syynä korvausten kasvuun on korkeimman oikeuden viime vuoden heinäkuussa tekemä päätös, joka ulotti kuluttajansuojan koskemaan myös vakuutustoimintaa. Tämän seurauksena tuomioistuimet ovat asettuneet korvauskiistoissa aiempaa useammin vakuutuksenottajan kannalle. Kun aiemmin valtaosassa tapauksia voimassa pysyi vakuutusyhtiön kanta, tapahtuu näin enää harvoin Suomen Pankki uutisoi.

Ongelmia on syntynyt erityisesti pakollisissa liikennevakuutuksissa, koska niissä vakuutusmaksujen suuruus on hallinnollisesti säädelty. Vakuutusyhtiöt ovat vedonneet viranomaisiin tilanteen helpottamiseksi. Kasvaneiden korvausten vuoksi monet vakuutusyhtiöt ovat rajoittaneet pakollisten liikennevakuutusten myyntiä tai lakanneet kokonaan tarjoamasta niitä. Jotkut vakuutusyhtiöt ovat alkaneet vaatia asiakkailta liikennevakuutuksen saamisen ehtona muiden vakuutusten kuten esim. henkivakuutuksen ottamista. Tähän menettelyyn on puuttunut Kilpailuvirasto. Yhtenä keinona vakuutuskorvausten välttämiseksi jotkut vakuutusyhtiöt ovat siirtäneet liikennevakuutuskorvauksia käsittelevät toimipisteensä pienille syrjäisille paikkakunnille, jonne vakuutuksenottajien on vaikea tulla asiaa hoitamaan. Kilpailuvirasto on pyrkinyt korjaamaan tilannetta ehdottamalla, että kaikkien liikennevakuutuksia myöntävien vakuutusyhtiöiden on otettava vastaan ja käsiteltävä toistensa korvaushakemuksia.

Vakuutusmarkkinoita valvovan Rahoitusmarkkinalaitoksen varajohtajan Vladimir Tshistjuhinin mukaan vakuutusyhtiöiden nyt kohtaamat ongelmat johtuvat osaksi siitä, että yhtiöt ovat toiminnassaan rikkoneet ja rikkovat edelleen vakuutuksenottajien oikeuksia, eivät maksa korvauksia ja käyttävät vakuutusasiakirjoissa tarkoituksellisesti epäselviä sopimusehtoja. Rahoitusmarkkinalaitokseen on tämän vuoksi päätetty perustaa kuluttajasuojaa hoitava osasto.

Aiheeseen liittyvät artikkelit:

Salasana hukassa?