Twitter

Talousrikoksista tuomittuja koskeva armahduslaki hyväksyttiin Venäjän duumassa

Presidentti Vladimir Putin ilmoitti kesäkuisessa Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa yllättäen kannattavansa valmisteilla ollutta armahduslakia. Duuma hyväksyi presidentin sille antaman lakiesityksen nopeutetussa järjestyksessä heinäkuun alussa, Suomen Pankki uutisoi tiedotteessaan.

Armahdus on rajoitettu, ja se koskee ko. laissa lueteltuja rikoksia tietyin ehdoin. Näitä rikoksia ovat mm. tekijänoikeus-ja patenttirikkomukset, luvaton yritystoiminta, veronkierto ja rahanpesu sekä yritystoimintaan liittyvä huijaus.

Armahduksen edellytyksenä on, että henkilöä ei ole aiemmin tuomittu ao. rikoksista ja että hän korvaa aiheutuneet vahingot armahduslain voimassaoloaikana, joka on 6 kuukautta. Laki koskee sekä rikoksista tuomittuja että niitä, joita vastaan on nostettu syyte tai joiden tapausta tutkitaan.

Aloitteen armahduslaista teki viime kesänä virkaan astunut Venäjän ensimmäinen yritysten oikeuksia valvova asiamies Boris Titov. Nyt hyväksytty laki on paljon rajoitetumpi kuin Titovin työryhmän luonnos, joka valmistui toukokuussa. Arvioiden mukaan armahduslaki koskee muutamia tuhansia henkilöitä. Lain yhtenä perusteena on viime vuosina tapahtunut talousrikoksia koskeva rikoslain liberalisointi, jonka seurauksena kaikkia nyt tuomiotaan kärsiviä ei enää nykylain perusteella tuomittaisi. Taustalla on myös lukuisten yrittäjien joutuminen tuomituiksi valheellisten syytteiden perusteella, joita kilpailijat ja korruptoituneet viranomaiset laativat mm. kilpailua estääkseen tai yrityskaappauksia toteuttaakseen.

Nyt tehty uudistus on saanut arvostelua sekä tahoilta, jotka eivät hyväksy armahduksia, että tahoilta, joiden mukaan lain tiukat vaatimukset rajoittavat sen soveltamista liikaa. Vaatimus vahinkojen korvaamisesta kuuden kuukauden kuluessa voi osoittautua vaikeaksi vankilassa olevalle. Korvauksen suorittaminen ja armahdus merkitsevät käytännössä rikoksen tunnustamista, joten syyttömästi tuomittujen ei ole siihen helppo suostua.

Salasana hukassa?