Twitter

10 000 talousrikoksista tuomitun armahdus voimaan tänään

Noin 10 000 talousrikoksista tuomittua koskeva armahdus astuu voimaan tänään virallisen Rossiiskaja gazeta -lehden julkaistua asiaa koskevan asetuksen. Armahdus ei koske ainoastaan vankeustuomioita vaan myös ehdollisia ja lykättyjä tuomioita sekä ehdolliseen vapauteen vankeudesta päässeitä. Tuomitun on korvattava tuottamansa vahinko armahduksen saadakseen.

Yli 20 rikoslain kohdan nojalla tuomittuja koskeva armahdus ei ulotu niihin, jotka ovat rikosta suorittaessaan käyttäneet väkivaltaa tai uhanneet sillä. Tänään voimaan astuva armahdus on pantava täytäntöön puolen vuoden sisällä.

Salasana hukassa?