Twitter

Venäjän metsäteollisuudessa suuria suunnitelmia

Venäjän ja Kiinan valtiollisten sijoitusrahastojen kesällä perustama yhteisyritys on ilmoittanut tekevänsä ensimmäisen investointinsa Venäjän metsäteollisuuteen. Yhteisen sijoitusrahaston on määrä ostaa 200 milj. dollarin osuus venäläisestä metsäyhtiöstä RFP (Russian Forest Products) Groupista. Tällä hetkellä RFP Groupin toiminta on keskittynyt raakapuun vientiin ja sahatavaran tuotantoon, mutta se suunnittelee suuren sellutehtaan rakentamista Venäjän Kaukoitään.

Toinen suuri sellutehdas on suunnitteilla Siperiaan. Tämä venäläisen Angara Paperin hanke on ollut vireillä jo useita vuosia, ja nyt sen toivotaan saavan vauhtia japanilaisesta kumppanista, sillä kauppayhtiö Marubenin on määrä osallistua hankkeeseen. Tehtaasta on tarkoitus tulla maailman suurin sellun tuottaja, ja sen suunnitellaan palvelevan pääasiassa Aasian markkinoita. Toteutuessaan tehdashankkeet olisivat ensimmäiset uusinvestoinnit Venäjän sellu- ja paperituotantoon vuosikymmeniin.

Korjaus- ja laajennusinvestointeja on sellu- ja paperiteollisuuteen viime vuosina kuitenkin tehty. Yhdysvaltalainen International Paper ja eurooppalainen Mondi ovat modernisoineet tuotantolaitoksiaan Svetogorskissa ja Syktyvkarissa. Ilim Group, jonka strateginen omistaja on International Paper, ilmoitti tänä vuonna päättyvän viisivuotisen investointiohjelmansa yltäneen lähes 2 mrd. dollariin. Yhtiön viimeisimpiä projekteja ovat mm. sellulinjan rakentaminen Siperiaan sekä toimisto- ja painopaperituotannon aloittaminen Arkangelin tehtaalla. Viime vuonna venäläinen Investlesprom aloitti ensimmäisenä painopaperin tuottamisen Venäjällä.

Painopaperin tuottajat valittivat kesällä hallitukselle WTO-neuvotteluissa sovitusta painopaperin 5 prosentin tuontitullista. Viiden prosentin tuontitulli oli voimassa jo ennen WTO-jäsenyyttä, mutta tuottajat pitävät sitä liian alhaisena, koska ne ovat perustaneet investointisuunnitelmansa korkeammalle tullisuojalle. Venäjä nosti painopaperin tuontitullin 15 prosenttiin, mikä on vastoin WTO-sopimuksen sitoumusta. Venäjän viranomaisten mukaan 5 prosentin tulli on tekninen virhe WTO:n dokumentissa.WTO selvittää asiaa parhaillaan Venäjän kanssa.

Sellu- ja paperituotannon osuus Venäjän BKT:stä on alle prosentti. Alueellisesti toimiala on kuitenkin hyvin tärkeä, koska tuotanto on keskittynyt muutamiin paikkoihin. Sellun tuotannosta kaksi kolmannesta on peräisin Ilim Groupin Irkutskissa ja Arkangelissa sijaitsevilta tehtailta. Paperin ja kartongin tuotanto taas on keskittynyt Luoteis-Venäjälle: 60 % on peräisin Arkangelin ja Leningradin alueilta sekä Karjalan ja Komin tasavalloista. Lisäksi Volgan federaatiopiirissä tuotetaan neljännes venäläisestä paperista, pääosin Permin ja Nizhni Novgorodin alueilla. Venäjän paperin ja kartongin kulutuksesta noin viidennes katetaan tuonnilla, mutta tuontia pyritään korvaamaan yhä enemmän kotimaisella tuotannolla.

Suomen Pankki

Salasana hukassa?