Twitter

Presidentti Putin puolustaa Gazpromia

Presidentti Vladimir Putin allekirjoitti 11. syyskuuta asetuksen Venäjän federaation etujen suojelemisesta venäläisyritysten ulkomaisten toimintojen yhteydessä. Asetuksen mukaan venäläiset strategiset valtionyritykset saavat noudattaa ulkomaisten tahojen kuten valtioiden ja kansainvälisten organisaatioiden vaatimuksia vain Venäjän hallituksen luvalla.

Lupa tarvitaan, jos 1) ulkomainen taho haluaa saada yrityksen toiminnasta muita kuin Venäjän lainsäädännössä määriteltyjä tietoja, 2) ulkomainen taho vaatii muutoksia venäläisen yrityksen ja sen ulkomaisen kumppanin välillä solmittuun kauppasopimukseen tai 3) ulkomainen taho vaatii venäläistä yritystä luopumaan ulkomaisesta toimiluvasta, omistusosuudesta ulkomaisessa yhtiössä tai kiinteästä omaisuudesta. Lupaa ei em. tapauksissa anneta, jos vaatimusten noudattaminen voi olla haitaksi Venäjän taloudellisille eduille.

Asetus on käytännössä kohdistettu tukemaan Gazpromia, jonka toimia Euroopan komissio alkoi syyskuun alussa tutkia selvittääkseen Gazpromin mahdollisia kilpailulainsäädännön rikkomuksia EU:n alueella. Euroopan komissio tutkii, onko Gazprom hankaloittanut Euroopan kaasumarkkinoiden toimintaa estämällä kaasun ostajia viemästä ylijäämäkaasua muihin maihin ja rajoittanut kilpailua mm. sitomalla ostajat pitkäaikaisiin toimitussopimuksiin ja vuosittaisiin minimiostomääriin.nViitteenä markkinahäiriöistä on se, että Gazpromille kaasusta maksettu hinta vaihtelee huomattavasti EU:n jäsenmaiden välillä.

Komissio tutkii myös Gazpromin hinnoittelua, jossa kaasun hinta on sidottu öljyn hintaan, minkä vuoksi toimitussopimusten hinnat ovat viime aikoina olleet korkeampia kuin kaasun spot-hinnat. Ongelmista kärsivät erityisesti EU:n uudet Itä- ja Keski-Euroopan jäsenmaat, joiden neuvotteluasema Gazpromin kanssa on heikompi kuin suurten EU-maiden.

Presidentin asetus vaikuttaa komission käynnistämiin tutkimuksiin mm. tutkijoiden hankkiessa tietoja Gazpromin toiminnasta ja kun mahdollisia korjaavia toimenpiteitä määrätään.

Presidentin asetus koskee paitsi Gazpromia myös muita strategisiksi yrityksiksi nimettyjä valtionyrityksiä. Presidentti Putin vahvisti strategisten yritysten luettelon vuonna 2004. Luetteloon kuuluvat mm. ulkomailla aktiivisesti toimivat öljy-yhtiöt Rosneft ja Zarubeshneft, putkikuljetusmonopoli Transneft ja Venäjän rautatiet.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan presidentin asetus on ristiriidassa mm. Venäjän siviililainsäädännön sekä useiden kansainvälisten sopimusten kanssa.

Suomen Pankki

Salasana hukassa?