Twitter

WTO-sopimus astui voimaan 22.8.2012 – katsaus vaikutuksiin

Venäjän duuma ratifioi Venäjän WTO-liittymissopimuksen heinäkuussa ja sopimus astui voimaan 22. elokuuta 2012. Mitään nopeita tai mullistavia muutoksia ei kuitenkaan ole odotettavissa, koska suurin osa sitoumuksista astuu voimaan vasta 3-5 vuoden siirtymäajan jälkeen. Pitkät siirtymäajat ovat erityisesti maatalous-, vakuutus- ja pankkisektorilla sekä autoteollisuudessa.

WTO:n liittymisen jälkeen Venäjä sekä myös tulliliiton jäsenmaat Valko-Venäjä ja Kazakstan alentavat tuonnin tullitariffeja tuotekohtaisesti sovitun aikataulun puitteissa. Vaikka Venäjän keskimääräinen tullitariffimuutos on vain kolmisen prosenttiyksikköä, muutos on joidenkin tuotteiden osalta merkittävä. Suurin yli kymmenen prosenttiyksikön alennus koskee tiettyjä kemikaaleja, rakennusmateriaaleja sekä henkilöautoja.

Informaatioteknologia-tuotteiden tuontitullit poistetaan kolmen vuoden sisällä kokonaan. Näihin kuuluvat esimerkiksi tietokoneet, telekommunikaatiolaitteet, puhelimet ja tietokoneohjelmistot. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuontitullit eivät alene yhtä merkittävästi. Tämä johtuu pitkälle siitä, että teollisuuskoneiden tuontitullit ovat jo nyt suhteellisen alhaiset.

Noin kolmasosalle tuotteista tuontitullit alenivat heti WTO-jäsenyyden voimaantullessa. Samalla Venäjä kuitenkin korotti tiettyjen tuotteiden tulleja. Tämä koskee erityisesti tuotteita, joiden tullitariffeja oli alennettu bilateraalisten neuvottelusopimusten jälkeen. Korotukset ovat näin WTO sääntöjen sallimia, mutta ovat samalla merkki siitä, että Venäjä ei ole valmis laajempaan kaupan vapauttamiseen, vaan aikoo noudattaa WTO-sääntöjä minimaalisesti. Autojen tuonnissa Venäjä otti myös käyttöön uuden kierrätysmaksun, joka osittain kompensoi autojen tuontitullien alentamista.

Alkuongelmista huolimatta Venäjän WTO-jäsenyyden odotetaan edistävän ulkomaankauppaa ja myös investointeja. WTO-jäsenyyden myötä sijoittajien suoja paranee, kun pelisäännöt selkiytyvät. Suurin osa Venäjän WTO-sopimuksen sitoumuksista koskee ulkomaankaupan säädöksiä: tuonti- ja vientitulleja, määrärajoituksia, tuontilisenssejä ja teknisiä tuotevaatimuksia, mutta ulkomaankaupan esteiden vähentämisen lisäksi Venäjä on sitoutunut myös palvelualan liberalisointiin, teollis- ja tekijänoikeuksien suojan parantamiseen ja kotimaan teollisuuden ja maatalouden suoran subventoinnin rajoittamiseen. Sen sijaan Venäjä ei ole tässä vaiheessa liittymässä julkisten hankintojen sopimukseen eikä WTOjäsenyys poista strategisten sektoreiden rajoituksia.

Venäjän kuluttajat hyötyvät WTO-jäsenyydestä

Raaka-aineiden viejänä ja kulutustavaroiden tuojana Venäjän talous ei lyhyellä tähtäimellä hyödy WTOjäsenyydestä tullitariffien muutosten kautta. Energiatuotteiden vientiin WTO ei tuo muutoksia. Metalliteollisuuden viejät hyötyvät kuitenkin määrärajoitusten poistuessa EU:n ja USA:n markkinoilta. Venäjän metalliyhtiöt vievät maailmalle merkittävästi terästä, alumiinia, kuparia ja nikkeliä. Kotimaassa palvelu-alan kehitys voi lisätä kotimaisten yhtiöiden kilpailukykyä, jos palvelutarjonta odotetusti lisääntyy.

Lyhyellä tähtäimellä suurimman hyödyn lisääntyneestä kilpailusta saavat kuitenkin venäläiset kuluttajat. Kaupan vapautuessa tuotevalikoima monipuolistuu ja hinnat alenevat. Merkittävimmät muutokset näkyvät tuotteissa, joiden tuontitulli on ollut erityisen korkea. Tällä hetkellä peräti 3500 tuotteen tuontitulli on 15 % tai yli. Siirtymäajan jälkeen suojattujen tuotteiden listalle jää alle 500 tuotetta.

Suomen suurlähetystö, Moskova

Lue myös:

Salasana hukassa?