Twitter

Karjalan tasavalta uskoo investointi-ilmapiirin kohenemiseen

Karjalan tasavallan investointi-ilmapiirin uskotaan paranevan ja investointiolosuhteiden muuttuvan radikaalisti. Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen esitteli Itä-Suomen neuvottelukunnan huippukokouksessa Sortavalassa 28. elokuuta useita aloitteita uusien investointien houkuttelemiseksi alueelle.

Hudilaisen mukaan tasavallan hallitus aikoo monipuolistaa tukitoimia investointi-ilmapiirin parantamiseksi muun muassa vähentämällä investointilupabyrokratiaa (yhden luukun periaate), antamalla alennuksia maanvuokrista, huojentamalla verotusta ja perustamalla alueellisia investointi- ja takuurahastoja, kehittämällä tiestöä ja kunnallispalveluita sekä lisäämällä viranomaisvastuuta.

Hudilainen sanoi hallituksen panostavan rajanylityspaikoille johtavien teiden kunnostamiseen ja kertoi Venäjän ja Suomen rautatieviranomaisten neuvottelevan Petroskoi-Joensuu- ja Petroskoi-Kajaani-Oulu -matkustajajunayhteyksistä Petroskoissa. Hudilainen tavoittelee Parikkala-Syväoron rajanylityspaikalle kansainvälistä statusta. Hudilainen uskoo, että Venäjän liittyminen WTO:n jäseneksi antaa uuden sysäyksen Karjalan ja Suomen väliselle kaupallis-taloudelliselle yhteistyölle.

Suomen pääkonsulaatti, Pietari

Salasana hukassa?