Twitter

Venäläiset siirtyvät väkevistä oluisiin

  • chat

Venäjällä on viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut merkittävä siirtyminen väkevistä alkoholijuomista mietoihin alkoholijuomiin. Kun kevyiden alkoholijuominen myynti on kymmenessä vuodessa kaksinkertaistunut 36 litrasta 75 litraan vuodessa henkeä kohden, on vodkan myynti vähentynyt samassa ajassa 15 litrasta 11 litraan vuodessa henkeä kohden.

Vodkan suosiota on aiemmin selittänyt sen verrattain edullinen hinta mietoihin alkoholijuomiin verrattuna. Uuden alkoholilain myötä vodkan vähittäiskaupan minimihintaa korotetaan haittaveron avulla ja kolmessa vuodessa kaupan tiskiltä myytävän vodkapullon hinnan arvioidaan kolminkertaistuvan.

Kuluvana kesänä Venäjällä on astunut voimaan myös uusi lakimuutos, joka luokittelee oluen miedoksi alkoholijuomaksi. Aiemmin olutta ei lainsäädännössä luokiteltu varsinaiseksi alkoholijuomaksi. Uuden lainsäädännön myötä oluen valmistuksen, jakelun ja myynnin lisensointi tiukkenee ja sen mainonta kielletään useimmissa medioissa. Asiantuntijoiden mukaan tiukentuneet säännöt voivat johtaa oluen kulutuksen vähenemiseen.

Muutokset alkoholilainsäädäntöön astuivat voimaan heinäkuun lopussa. Alkoholin mainonta on jatkossa kiellettyä sekä televisiossa, radiossa että internetissä. Mainonta on tästedes sallittua vain painetussa mediassa sekä alkoholia myyvissä kauppakeskuksissa ja kaupoissa.

Alkoholin kulutus

Alkoholin kulutus Venäjällä 1998 – 2010.

Lue lisää:

Salasana hukassa?