Twitter

Arkistosivut Premium-asiakkaille

Tutkimusaineisto on Premium -asiakkaiden käytettävissä esim. opetusaineistona, tutkimuksen tiedonlähteenä tai muissa julkaisuissa.

 

Vuoden 2013 alkupuolella Työ- ja elinkeinoministeriölle tehty selvitys venäläisten vapaa-ajan asumisesta Suomessa vuoteen 2030 saakka.

 

Vuoden 2014 kesällä tehty imagotutkimus, jossa vertailtiin enimmäkseen pietarilaisten ja moskovalaisten mielikuvia Suomesta muihin Venäjän rajanaapureihin.

 

Vuoden 2014 kesällä tehty mediatutkimus, jossa selvitettiin Suomessa vierailleiden venäläisturistien mediankäyttöä. Tutkimus oli osa ProAgria Etelä-Suomen ”Kapustat Kaakkoon” -hanketta.

 

Vuoden 2013 aikana tehty viisumivapausselvitys missä selvitettiin mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutuksia Suomen taloudelle, kokonaisuutena sekä tiettyjen alueiden osalta. (Tutkimuksen kaikki liiteraportit 11 kpl löytyvät täältä).

 

Vuonna 2012 Venäjän lihanjalostusmarkkinoista tehty englanninkielinen raportti.

 

Vuosien 2014-2015 vaihteessa Etelä-Karjalassa toteutettu selvitys venäläistaustaisesta yrittäjyydestä alueella. Vastaavia tutkimuksia toteutetaan myös muualla Suomessa.

 

Vuonna 2012 tehty selvitys venäläisten terveyspalvelujen käytöstä ulkomailla.

 

Vuonna 2011 tehty laaja kysely suomalaisten työnantajien asenteista venäläistaustaisia työntekijöitä kohtaan.

 

Vuonna 2008 Itä-Suomessa toimivien yrityksien keskuudessa tehty kysely venäjän kielen asemasta yrityksissä.

 

Vuonna 2009 Etelä-Savon TE-keskukselle tehty selvitys ulkomaisten marjanpoimijoiden ammatillisista taustoista.

 

Lisää tulossa lähiaikoina.

Salasana hukassa?