Twitter

Julkaisut

Suomenkielisiä Venäjän liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja.

Suomen ja Venäjän välinen kauppa hiipuu

Suomen tullin mukaan vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Suomesta Venäjälle vietyjen tavaroiden arvo (1,8 mrd. euroa) oli 10 % suurempi ja Venäjältä Suomeen tuotujen tavaroiden arvo (4,5 mrd. euroa) prosentin pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tänä vuonna saaduista vientituloista kuitenkin…

Lue lisää

Venäjä keventää viisumikäytäntöjään

Ulkomaiset vierailijat voivat vierailla Pietarissa ja kaupunkia ympäröivällä Leningradin alueella lokakuun alusta alkaen ilmaisella elektronisella viisumilla. E-viisumi ei tämän hetken tietojen mukaan ehkä koske Suomen ja Venäjän välillä liikennöiviä junavuoroja. Tarkka lista e-viisumin piiriin kuuluvista maista on vielä julkaisematta. 53 maan…

Lue lisää

Venäjän talouden kasvuvauhti jäi vaimeaksi alkuvuonna

Viime vuonna Venäjän BKT kasvoi yli 2 %, mutta kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvu hiipui 0,5 prosenttiin. Tuoreet tiedot kesäkuulta viittaavat tehdasteollisuuden kasvun piristyneen toisella neljänneksellä 3 prosenttiin, mutta muilla talouden sektoreilla kasvun voimistumista ei juuri näy. Koko alkuvuoden rakentamisen…

Lue lisää

Yksityisen pääoman virta Venäjältä ulkomaille lisääntynyt

Alustavien maksutasetietojen mukaan pääomavirrat Venäjän yksityisen sektorin ja ulkomaiden välillä suuntautuivat kokonaisuutena nettomääräisesti edelleen tuntuvasti ulkomaille tämän vuoden toisella neljänneksellä. Nettovirta ulkomaille syveni viimeisen neljän neljänneksen osalta lähes viiteen prosenttiin suhteessa BKT:hen. Tämä johtui lähinnä pankkisektorin pääomavirroista, kun taas yrityssektorin…

Lue lisää

Venäjän taloudessa kasvanut lähinnä yksityinen kulutus

Rosstatin tuoreiden tietojen mukaan ensimmäisen neljänneksen vaisu BKT-lukema (kasvua 0,5 % vuodentakaisesta) johtui siitä, että sekä kotimainen kysyntä että vienti kehittyivät samanaikaisesti huomattavasti aiempaa heikommin. Arvonlisäveron korotus vuoden alussa on osaltaan painanut kertaluonteisesti kotimaista kysyntää. Viennin määrän muutaman vuoden ajan…

Lue lisää

Venäjän matkailupalvelukauppa kasvoi viime vuonna

Venäjän keskuspankin mukaan venäläiset käyttivät vuonna 2018 ulkomaisiin matkailupalveluihin 34 miljardin dollarin verran, eli 9 % enemmän kuin vuonna 2017. Yksittäisistä maista eniten matkailupalveluita venäläisille myivät Turkki, Saksa, Espanja, Thaimaa ja Italia. Venäläisten ulkomaanmatkailu riippuu paljon kotimaassa ansaittujen tulojen ostovoimasta.…

Lue lisää

Venäjän puolustusmenot supistuttuaankin suuret

Valtion puolustusmenot vähenivät vuonna 2018 hieman nimellisruplissa. Reaalisesti menot ovat supistuneet tuntuvasti, mutta ovat aikaisempien vuosien tapaan edelleen mittavat. Finanssiministeriön, Tukholman kansainvälisen rauhantutkimuslaitoksen (SIPRI) globaalin puolustusmenoselvityksen tiedot ja Gaidar-instituutin (IEP) julkaisemat Kansantalouden ja valtionhallinnon akatemiassa (RANHiGS) tehdyt laskelmat antavat samanlaisen…

Lue lisää

Venäjän budjettiylijäämän arvioidaan supistuvan lähivuosina

Huhtikuussa julkaistussa ennusteessa konsolidoidun budjetin eli federaation, alueiden ja kuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjettitulojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 3 % ja vuosina 2020−2021 noin 4 % vuodessa eli alle inflaation. Ennuste ulottuu vuoteen 2036. Tuloennustetta painavat öljy- ja kaasuverotulot. Niiden arvioidaan…

Lue lisää

Venäjän teollisuustuotanto kasvaa melko tasaisesti

Venäjän tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä teollisuustuotannon määrä oli 2,1 % suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona. Kaivannaisteollisuuden määrä oli 4,7 % vuodentakaista suurempi. Tämä heijastaa öljyntuottajamaiden keskinäisten tuotannonrajoitussopimusten vaiheita. Kesäkuussa Venäjä tulkitsi aiemmin tehtyjen sopimusten antavan sille mahdollisuuden…

Lue lisää

Venäjän vientitulojen kasvu pysähtynyt, tuonnin elpyminen takkuaa edelleen

Elvyttyään nopeasti vuosina 2017−2018 tulot tavaroiden ja palvelujen viennistä olivat keskuspankin maksutasetietojen mukaan tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suunnilleen samansuuruiset kuin vuotta aiemmin. Tämä koskee niin vientihintojen nousun kohottaman energialohkon kuin muiden tavaroiden ja palvelujen vientiä. Tavaroiden ja palvelujen tuontimenot olivat…

Lue lisää

Venäjällä teollisuustuotannon kasvu piristyi helmikuussa

Teollisuustuotannon vuosikasvu nousi tammi-helmikuun osalta 2,6 prosenttiin eli kohti koko vuoden 2018 lukemaa. Eturivissä oli kaivannaisteollisuus, jonka tuotanto lisääntyi lähes 5 % kasvettuaan kolme viime vuotta vajaan kolmen prosentin vuositahdilla. Raakaöljyn tuotannon kasvu vahvistui ja maakaasun tuotanto lisääntyi nopeasti kolmatta vuotta.…

Lue lisää

Venäjän julkinen talous jatkoi vahvistumistaan 2018

Tulot konsolidoituun budjettiin, jonka muodostavat federaation, alueiden, kuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjetit, lisääntyivät noin 20 % vuonna 2018. Tulojen suhde BKT:hen nousi yli 35 prosenttiin eli suurimmaksi kymmeneen vuoteen. Lähes puolet tulojen noususta tuli öljy- ja kaasuverotuloista. Niiden osuus konsolidoidun…

Lue lisää

Venäjän inflaatio kiihtyi hieman tammikuussa

Kuluttajahintojen nousu oli tammikuussa 5,0 % vuodentakaisesta. Inflaation kiihtymisen taustalla on etenkin ruuan kallistuminen viime kesästä alkaen. Rosstatin pohjainflaatio, josta on poistettu energian, ruuan ja hallinnollisten hintojen vaikutus, oli 4,1 % tammikuussa. Arvonlisäveron (ALV) korotus 18 %:sta 20 %:iin vuodenvaihteessa…

Lue lisää

Venäjän teollisuustuotanto kasvoi maltillisesti viime vuonna

Vuonna 2018 teollinen tuotanto oli 2,9 % edellisen vuoden tuotantoa suurempi. Kausivaihtelusta puhdistettu aikasarja ei tosin osoita juuri kasvua kevään jälkeen. Kaivannaisteollisuuden tuotanto on kasvanut muuta teollisuutta nopeammin. Viime vuonna se oli 4,1 % edellisen vuoden tuotantoa suurempi. Erityisesti öljyntuotanto…

Lue lisää

Venäjällä kuluttajahintojen nousu nopeutui huomattavasti

Kuluttajahintojen vuosimuutos kohosi joulukuun lopussa 4,3 prosenttiin oltuaan alkusyksyllä 3,5 % ja vielä marraskuussakin selvästi alle 4 %. Hintojen nousuvauhti ylitti ennusteet, joista käytännössä kaikissa vuosi-inflaation ennakoitiin olevan joulukuun lopussa noin 4 %. Marraskuusta joulukuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,8 % eli tuntuvasti nopeammin kuin…

Lue lisää

Talouskasvun ennustetaan jatkuvan hitaana Venäjällä

Keskeisissä ennusteissa BKT:n kasvun odotetaan olevan vuonna 2019 puolentoista prosentin paikkeilla. Tahti on suunnilleen sama kuin vuosien 2017−2018 toteutunut kasvu. Ennusteiden oletuksissa öljyn maailmanmarkkinahinnan muuttumisesta vuoden 2018 tasolta on eroja (tammi-marraskuussa Brent-öljyn hinta oli noin 72 dollaria tynnyriltä). Useissa ennusteissa todetaan,…

Lue lisää

Venäläisten vapaapäiviä vuonna 2019

Tältä sivulta löydät listauksen Venäjällä vietettävistä virallisista juhlapäivistä. Näitä päiviä vietetään yleisinä vapaapäivinä ja ne on usein sijoitettu viikonloppujen yhteyteen. Päivämäärä Juhla 1.1.  Uusivuosi 7.1.  Vanhan ajanlaskun joulu 23.2.  Isänmaan puolustajien päivä 8.3.  Naisten päivä 1.5.  Kevään ja työn juhla…

Lue lisää

Venäjän julkisessa taloudessa ylijäämää tuntuvasti, puolustusmenoissa yli seitsemän prosentin kasvu

  • status
  • Kommentoi

Konsolidoituun budjettiin (federaation, alueiden ja paikkakuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjetit) kertyi tuloja tammi-syyskuussa 20 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Öljy- ja kaasuverotulot nousivat lähes 50 % ja vielä paljon nopeammin vuoden kolmannella neljänneksellä korkeahkon öljynhinnan ansiosta. Konsolidoidun budjetin muut tulot…

Lue lisää

Rajakameroiden toiminnassa puutteita

  • status
  • Kommentoi

Sivustollemme linkitetyt Venäjän puoleiset rajakamerat eivät toimi. Myös koko palvelua ylläpitävä Granitsa-online on kadonnut verkosta. Pyrimme saamaan tilalle korvaavan palvelun. Myös Liikenneviraston ylläpitämissä kameroissa on esiintynyt toimintakatkoja, eikä palvelussa mukana olevilta raja-asemilta ole joka hetki tarjolla tuoreinta kamerakuvaa. Rusgate-toimitus

Lue lisää
Salasana hukassa?