Twitter

Julkaisut

Suomenkielisiä Venäjän liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja.

Venäjällä lähes viidennes työssäkäyvistä on erittäin pienituloisia

 • quote
 • Kommentoi

Hallituksen analyysikeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan noin 17 % työssäkäyvistä eli 12,1 miljoonaa venäläistä on erittäin pienituloisia. Tällä tarkoitetaan työssäkäyviä, joiden tulot eivät riitä kattamaan perheen minimitoimeentuloa. Monet erittäin pienituloiset kotitaloudet joutuvat turvatumaan esimerkiksi mikroluottolaitosten palkkapäivälainoihin tai pankkien kulutusluottoihin, mikä näkyy…

Lue lisää

Venäjällä halutaan vauhdittaa verkkokauppaa

 • status
 • Kommentoi

Venäjän hallinnossa on kohistu digitaalisesta taloudesta ja laadittu siihen liittyviä kehitysohjelmia, tuoreimpana verkkokaupalle. Verkkokaupan kehittäminen onkin sinänsä luontevaa Venäjällä, jossa internetin käyttö on laajaa ja välimatkat pitkiä. Modernista toimialasta huolimatta ohjelman tavoitteet tosin muistuttavat suunnitelmatalouden perinteistä. Vuonna 2025 verkkokaupan osuuden…

Lue lisää

Venäjällä talouden elpyminen jatkuu

 • status
 • Kommentoi

Elokuussa teollisuustuotanto lisääntyi Rosstatin mukaan kausitasoitettuna ja työpäiväkorjattuna hieman edellisestä kuukaudesta heikon kesä-heinäkuun jälkeen. Tuotantoa oli 1,5 % enemmän kuin elokuussa 2016 ja koko tammi-elokuun jaksolla vajaat 2 % vuodentakaista enemmän. Jalostusteollisuuden tuotanto lisääntyi elokuussa hieman, mikä nosti tammi-elokuun tuotannon…

Lue lisää

Kiinalaisyritys CEFC ostamassa 14 % Venäjän öljyjätti Rosneftista

 • status
 • Kommentoi

Kaupan hinnaksi on arvioitu noin 7,5 mrd. euroa. Rosneft säilyy Venäjän valtion enemmistöomistuksessa kaupan toteutuessakin, sillä CEFC ostaa osuutensa Qatarin öljyrahaston ja Glencoren yhteisyritykseltä. Kauppa on herättänyt hämmennystä, sillä yhteisyritys osti 19,5 % osuutensa Rosneftista Venäjän valtiolta vasta viime joulukuussa…

Lue lisää

Venäjä-seminaari Lappeenrannassa

 • status
 • Kommentoi

Etelä-Karjalan Venäjän kauppaklubi järjestää yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Etelä-Karjalan liiton, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin kanssa huippuseminaarin Venäjä-Suomi -yhteistyön kehittymisestä 1990-luvulta tähän päivään ja hieman myös tulevaisuuteenkin. Seminaari ja iltajuhla järjestetään perjantaina 20.10.2017 ja siihen voi ilmoittautua TÄSTÄ…

Lue lisää

Investoinneissa elpymistä Venäjällä

 • status
 • Kommentoi

Kiinteitä investointeja tehtiin määrältään yli 6 % enemmän tämän vuoden toisella neljänneksellä kuin vuotta aiemmin. Vuoden koko ensimmäisen puoliskon osalta vuosikasvu oli lähes 5 %. Investoinnit olivat kuitenkin edelleen kymmenesosan pienemmät kuin vuosien 2012–14 ensimmäisillä puoliskoilla. Rosstatin mukaan vuoden sisäisen…

Lue lisää

Venäjän BKT:n kasvu vauhdittui

 • status
 • Kommentoi

Rosstatin ensimmäisen arvion mukaan Venäjän BKT kasvoi huhti-kesäkuussa 2,5 % vuotta aiemmasta, kun tammi-maaliskuussa kasvua oli vain 0,5 %. Koko vuoden ensimmäisen puoliskon aikana BKT kasvoi 1,5 % vuotta aiemmasta. BOFITin kevätennusteessa tämän vuoden BKT:n kasvuksi ennakoitiin 1,5 %. Useimmat…

Lue lisää

Eurooppalaiset vientiyritykset kohtaavat eniten kaupan esteitä Venäjällä

 • status
 • Kommentoi

Euroopan komission hiljattain julkaistussa selvityksessä tarkastellaan eurooppalaisten vientiyritysten raportoimia kauppaa ja investointeja vaikeuttavia toimia. Komissiolle tällä hetkellä käytössä olevia toimia on raportoitu 372, joista eniten eli 33 on Venäjän soveltamia toimia. Seuraavina tulevat Brasilia, Kiina ja Intia 23 toimella. Viime…

Lue lisää

Venäjän tavarakauppa on jatkanut ripeää kasvua

 • status
 • Kommentoi

Sekä tavaraviennin että -tuonnin dollarimääräinen arvo kasvoi tammi-kesäkuussa lähes 30 % vuotta aiemmasta. Tuonnin kasvu jopa kiihtyi hieman toisella neljänneksellä, kun taas viennin kasvu hiipui alkuvuoteen verrattuna. Nopeasta kasvusta huolimatta sekä vienti että tuonti ovat yhä kaukana aiempien vuosien huipputasoistaan.…

Lue lisää

Venäjän talous elpyy vähitellen

 • status
 • Kommentoi

Koko kevään jatkuneen nousun jälkeen kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu teollisuustuotanto supistui hieman kesäkuussa. Tuotantoa oli kesäkuussa 3,5 % ja tammi-kesäkuussa 2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaivannaisteollisuuden tuotanto on kasvanut vuoden ajan, ja tammi-kesäkuussa kasvu vuodentakaisesta oli runsaat 3 %. Maakaasun…

Lue lisää

Taneli Dobrowolski lehdistövirkamieheksi Moskovan suurlähetystöön

Ulkoministeriö on nimittänyt Taneli Dobrowolskin määräaikaiseksi lehdistövirkamieheksi Suomen Moskovan-suurlähetystöön. Kausi on kolmivuotinen ja alkaa elokuun 2017 alussa. Dobrowolski siirtyy Moskovaan Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimittaja-tiedottajan tehtävästä. Tätä ennen Dobrowolski työskenteli Rusgaten päätoimittaja sekä Venäjään liittyvien markkinatutkimusten projektipäällikkönä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:ssä.…

Lue lisää

Ruplan kurssi kääntynyt laskuun

 • status
 • Kommentoi

Pitkän vahvistumisen jälkeen ruplan kurssi on heikentynyt viime viikkoina pitkälti öljyn hinnan laskun myötä. Urals-öljyn hinta on kesäkuussa laskenut 10 % alle 45 dollariin tynnyriltä ja ruplan kurssi heikentynyt noin 4 % sekä dollarin että euron suhteen. Finanssiministeriö on jatkanut…

Lue lisää

Venäjän öljyrahastoihin ei ole vielä kajottu tänä vuonna

 • status
 • Kommentoi

  Odotettua korkeampi öljyn hinta on lisännyt Venäjän budjettituloja. Finanssiministeri Siluanovin mukaan budjettimenoja on toistaiseksi pystytty rahoittamaan kassavaroista, joten öljyrahastojen varoja ei ole tarvinnut vielä käyttää tänä vuonna. Korjatun budjettiarvion mukaan rahastoista on kuitenkin määrä nostaa tänä vuonna yhteensä noin…

Lue lisää

Venäjällä kotimainen kysyntä elpynyt

 • status
 • Kommentoi

Kausitasoitettu vähittäiskaupan myynnin määrä lisääntyi Rosstatin mukaan huhtikuussa hiukan. Myyntiä oli saman verran kuin vuotta aiemmin. Tätä ennen vähittäismyynnin luisu kesti 27 kuukautta, minkä vuoksi myynti oli edelleen huhtikuussa lähes 15 % pienempi kuin vuonna 2014. Kiinteät investoinnit olivat vuoden…

Lue lisää

Venäjän inflaatio hidastunut

 • status
 • Kommentoi

Kuluttajahintojen nousu vuoden takaisesta oli huhtikuussa 4,1 % ja alkuvuonna vain hieman tätä ripeämpää (4,5 %). Vuoden 2016 lopussa vuosi-inflaatio oli 5,4 %. Kuluttajahintojen nousu oli nopeimmillaan liki 17 % keväällä 2015, kun ruplan devalvoituminen vuodenvaihteessa 2014–15 siirtyi nopeasti kuluttaja-…

Lue lisää

Venäjän keskuspankki jatkoi koron laskujaan

 • status
 • Kommentoi

Korkoa laskettiin 0,5 prosenttiyksikköä 9,25 prosenttiin 2.5. alkaen. Keskuspankki perusteli tätä inflaation huomattavalla hidastumisella ja inflaatio-odotusten laskulla. Edellisen kerran keskuspankki laski korkoa 0,25 prosenttiyksikköä 27.3.2017. Loppuvuoden osalta keskuspankki totesi, että se ei ole muuttanut näkemystään mahdollisista uusista koronlaskuista. Aiemmasta poiketen…

Lue lisää

Venäjällä valtion ja yritysten investoinnit supistuneet

 • status
 • Kommentoi

Talouden kiinteät investoinnit vähenivät vuosina 2014–2016 reaalisesti noin 12 %. Kiinteiden investointien suhde BKT:hen on vain 21 %. Etenkin valtion, alueiden ja kuntien investoinnit ovat kutistuneet, ja vuosina 2015–2016 myös yksityisten venäläisten sekä valtion ja yksityisten venäläisten yhteisomistamien yritysten investoinnit.…

Lue lisää

Rupla vahvistuu edelleen

 • status
 • Kommentoi

Rupla on tänä vuonna vahvistunut noin 8 % dollarin ja 5 % euron suhteen. Vahvistumisen taustalla on ollut tukevasti ylijäämäinen kauppatase ja sitä on tukenut myös ulkomaisten sijoittajien lisääntynyt kiinnostus Venäjän markkinoihin. Ruplan vahvistuminen on jatkunut lähes yhtäjaksoisesti jo vuoden…

Lue lisää

Venäjän BKT-tiedot vahvistavat talouden elpyneen loppuvuodesta

 • status
 • Kommentoi

Rosstatin julkaisemat ensimmäiset koko viime vuoden kattavat neljännesvuositiedot BKT:n kehityksestä kertovat talouden elpymisestä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä BKT eli kotimainen tuotanto oli 0,3 % vuodentakaista suurempi. Myös tuonnin määrän vuosikasvu oli 0,3 %. Talouden kysyntäeristä yksityisen kulutuksen määrä oli kuitenkin vielä…

Lue lisää

BOFIT ennustaa Venäjän talouden kääntyvän lievään kasvuun

 • status
 • Kommentoi

Venäjän BKT supistui ennakkotietojen mukaan viime vuonna vielä 0,2 %, mutta Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFITin ennusteessa BKT:n odotetaan kääntyvän tänä vuonna 1,5 prosentin kasvuun. Kasvua tukee erityisesti korkeampi öljyn hinta, joka markkinaodotusten mukaan pysyy lähivuosina lähes 55 dollarissa. Kasvua…

Lue lisää
Salasana hukassa?