Twitter

Muuntunut kriisiohjelma voimassa vain maaliskuuhun

Venäjän hallituksen sivuilla julkistettu kriisiohjelma on muokkausten tuloksena muuttanut nimeään, menettänyt tarkan rahallisen arvonsa ja on hyväksytyssä voimassa ainoastaan maaliskuuhun saakka kirjoittaa Kommersant-lehti. Valtiovarainministeri Anton Siluanovin vaatimuksesta ”ensisijaisten toimien” budjettimenot tulee sopeuttaa hallituksen vuodelle 2015 aiemmin päättämän kriisireservin puitteisiin, mikä merkitsee niiden supistamista noin puoleen suunnitellusta. Paljonko hallituksella on luovuttaa kriisinvastaisiin toimiin vuoden toisella kvartaalilla, selviää aikaisintaan helmikuussa.

Suunnitelman nimi on muuttunut alkuperäisestä ”Talouden kestävän kehityksen ja sosiaalisen vakauden  turvaamissuunnitelmasta vuodelle 2015” muotoon ”Ensisijaiset toimet” kehityksen ja vakauden turvaamiseksi. Asiakirjan voimassaoloaika rajoittuu vain ensimmäiseen kvartaaliin. Valtiovarainministeriö velvoitetaan osoittamaan 29.1. mennessä suunnitelman totetuttamiseen vaadittavat budjettivarat, nekin vain ensimmäisen vuosineljänneksen osalta, toteaa lehti.

26.1. presidentti Vladimir Putinille esitellyssä vuoden mittaisessa versiossa kriisiohjelman kokonaisarvo oli 2,375 biljoonaa ruplaa, mistä 1 biljoona viime vuoden budjettituloja, jotka oli kokonaan määrä käyttää pankkien pääomittamiseen. 300 miljardia piti saada uusien budjettimenoerien kautta, 550 miljardia ruplaa Kansallisen hyvinvoinnin rahastosta ja 160 miljardia ruplaa valtionvelan liikkeellelaskusta. Hyväksytyssä suunnitelmaversiossa kriisiohjelman toteutukseen vaadittavia summia ei ole joko lainkaan mainittu – ne laskettanee vuosineljänneksittäin, arvelee lehti – tai ne on määritelty vuotuisena kattona. Eilen suunnitelmaa kommentoinut valtiovarainministeri Siluanov sanoi, että suorien budjettimenojen tulee pitäytyä hallituksen kriisirahaston puitteissa. Kriisirahaston varat ovat tällä hetkellä 170 miljardia ruplaa, 30 miljardia ruplaa on jo käytössä, muistuttaa Kommersant.

Suunnitelmaan sisältyy velvoite supistaa valtaosaa budjetin menoeristä 10 %:lla. Valtionohjelmien arvioitu reaalinen supistuminen koko vuoden aikana voi olla 25 % tasoa ja niistä vapautuva summa 2 miljardia ruplaa. Seuraavina viikkoina hallituksessa tullaan käymään sisäistä taistelua valtionohjelmien supistamisen ja säästettyjen varojen sijoituskohteiden ympärillä. Hallitus haluaa säilyttää rahoituksen koulutuksen ja terveydenhuollon valtionohjelmille sekä Kansallisen teknologia-aloitteen projektin rahoitukselle (mm. Skolkovon ja teollisuuden innovaatiotutkimuslaitosten realisointi). Säästettyjen budjettivarojen ottajia löytyy kyllä lisää – uusimmassa versiossa ohjelman toimeenpanijoiden joukkoon on lisätty Rosatom-valtionyhtiö, jota siellä ei aiemmin näkynyt, kirjoittaa Kommersant.

Salasana hukassa?