Twitter

Valtiovarainministeri: S&P ei näe Venäjän talouden vahvoja puolia

Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov pitää luottoluokittaja S&P:n maanantaina suorittamaa Venäjän luottoluokituksen laskua luokasta BBB- luokkaan BB+ osoituksena liiallisesta pessimismistä. S&P ei ota huomioon eräitä Venäjän talouden vahvoja puolia, kommentoi Siluanov.

Siluanov mainitse Venäjän talouden vahvoiksi puoliksi suuret kansainväliset reservit, mm. suvereenit rahastot, joiden volyymi ruplissa ilmaistuna on kasvanut olennaisesti, vaihtotaseen ylijäämän sekä alhaisen valtionvelan, kertoo 1prime-uutistoimisto. Siluanov katsoi luottoluokittajan arvion ”perusteettoman kielteiseksi” verrattuna sekä Venäjän omiin että kansainvälisten tahojen ennusteisiin verrattuna. S&P ennustaa vaihtotaseen ylijäämän olevan vuonna 2015 1,1 % BKT:sta, kun taas Venäjän hallitus olettaa sen olevan 6 % BKT:sta ja Maailmanpankki 7,2 % BKT:sta, huomautti ministeri.

Siluanov katsoi, ettei S&P:n päätös vaikuta merkittävästi Venäjän pääomamarkkinoihin, sillä luokitustason alentamisen riski on jo kirjattu osakkeiden noteerauksiin. Hän ei myöskään odota ulkomaisten tahojen osuuden supistumista Federaation obligaatiolainojen haltijoissa.

Talousasiantuntijat pelkäävät luottoluokituksen laskun johtavan Venäjän yritysluototuskriisiin. – Parhaassa tapauksessa seurauksena on vetäytyminen osinkojen jaosta. Huonoimmassa tapauksessa tämä voi provosoida keinotekoisen luottokriisin, sanoo Finam-yhtiön analyytikko Timur Nigmatullin 1primelle. Suurimman uhan kohteena ovat hänen mukaansa lentoyhtiöt, joiden liiketoimintamalli perustuu leasingiin. Uralsib Capital -yhtiön velkainstrumenttianalyysihallinnon johtaja Dmitri Dudkin katsoo, ettei luottoluokituksen lasku vaikuta valtaosaan venäläisyhtiöiden liikkeellelaskemista euro-obligaatioista, mutta luotottajat saattavat vaatia syndikaattilainojen ja suoralainojen kuolettamista etuajassa.

Salasana hukassa?