Twitter

2 biljoonan ruplan kriisiohjelman kohtien määrä kasvoi, linja hölleni

Venäjän presidentti Vladimir Putinille esitellään tänään talouskehitysministeriön johdolla laadittu kriisintorjuntaohjelma, joka kolmipäiväisen esikäsittelyn aikana on muuttunut merkittävästi, kirjoittaa Kommersant-lehti. Uudessa versiossa ehdotetaan sosiaalimenojen lisäystä, hallitukselle oikeutta supistaa muita budjettikohtia lähes vapaasti sekä roskalainapankin perustamista. Suurin osa esitetyistä uudistuksista kuten varaosatuonnin arvonlisäveron nollaaminen ja muutokset eläkejärjestelmään on poistettu ohjelman uudesta versiosta. Kommersant-lehti katsoo ohjelmaversion olevan Kremlin ja hallituksen ohjelmajulistus tulevien inflaatiota edistävien päätösten suuntaan.

Vaikka merkittävä osa talouskehitysministeriön ja muiden valtionlaitosten aiemmin esittämistä linjauksista on poistettu kriisiohjelmasta, sen kohtien määrä on kasvanut 60:sta 101:een. Uutta on myös pankkiosiossa, erityisesti makroekonominen lähestymistapa öljyn hinnan laskuun on muuttunut. Nyt kannustetaan valtionsektorin lainoitusta ja luodaan roskapankki toivottomille yrityslainoille, lisäksi Kansallisen hyvinvoinnin rahastosta myönnetään VEB-pankille 300 miljardia ruplaa strategisten yritysten saneeraamiseen.

Keskeinen menetys uudessa ohjelmaversiossa on lehden mukaan tuontiraaka-aineiden ja -varaosien alv:n nollauksen poisto. Jo aiemmin ohjelmasta hylättiin siihen liittyneet erityistalousalueiden nopeutetun kehityksen ajatukset. Sen sijaan pienyritystoiminnan tuki ja keskisuurten yritysten viennin tuki sekä tietyt alakohtaiset tuet on säilytetty.

Keskeinen uudistus on se, että hallitus saisi oikeuden muuttaa voimassa olevaa budjettia suoranaisilla valtionohjelmien tekstimuutoksilla. Valtiovarainministeriö sai jo syksyllä oikeuden tehdä muutoksia budjettimenoihin 10 % rajoissa kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Ohjelmassa ei esitetä valtionohjelmien supistusten konkreettista mittakaavaa, mutta ehdotetaan valtion sopimusten etumaksujen rajoittamista 80 %:iin vuonna 2015, mikä viittaa valmistautumiseen 20 % ohjelmasupistuksiin.

Ohjelmasta on poistettu kaikki eläkejärjestelmää koskevat muutosesitykset, mutta se vahvistaa Venäjän eläkesäätiön oikeuden siirtää 147,5 miljardia ruplaa eläkkeiden lisäkorotuksiin, mikäli kuluttajahintaindeksi ”ylittää 6 %”. Todennäköisyys sille, ettei näitä rahoja tarvittaisi lähentelee nollaa, toteaa lehti. Valtionmonopolien palkkajäädytyksetkin ovat jääneet ohjelmasta pois, alueiden työllisyyttä tukeviin toimiin esitetään 82,6 miljardin ruplan lisävaroja ja ns. äitiyspääoman korotukseen on luvassa yli 100 miljardia ruplaa lisää. Hallituksen varmuus siitä, että sillä on varaa sosiaalietuuksien korotuksiin vuonna 2015  näkyy myös maataloustuottajille luvatussa 50 miljardin ruplan suhdanne- ja luonto- ja ilmastoriskien tasaustuessa.

Raha- ja luottopolitiikan muutoksia (joilla selitettäisiin mm. kasvavien menojen rahoitus ilman valtionvelan kasvua) ohjelmassa ei käsitellä lainkaan, toteaa lehti. Joka tapauksessa hallituksen olisi helpompi toteuttaa ohjelma, mikäli keskuspankki lieventäisi tiukkaa inflaationvastaista linjaansa, jota talouskehitysministeriön aiempi ehdotus vastasi huomattavsti enemmän. Uusi versio vaatii erittäin nopeita päätöksiä tässäkin suhteessa, sillä suurin osa sen ohjelmakohdista edellyttää päätöksiä ennen helmikuun loppua, kirjoittaa Kommersant.

Salasana hukassa?