Twitter

Valtapuolueen kansanedustajat arvostelivat hallitusta

Valtapuolue Yhtenäisen Venäjän kansanedustajat yltyivät arvostelemaan Venäjän hallitusta ja etenkin sen talousblokin tapaa hillitä hinnankorotuksia tapaamisessa, jonka alkuperäinen aihe oli paikallisjunaliikenteen supistaminen maan eri alueilla, uutisoi RBC. Tapaamisen suljetussa osassa käsiteltiin talouspolitiikan suuntaa yleensä. Kansanedustajat torjuivat mm. ministereiden ehdotuksen oikeudesta operatiivisiin varojensiirtoihin eri valtionohjelmien välillä ja niiden sisällä.

Ministereistä tapaamisessa olivat mukana varapääministeri Arkadi Dvorkovitsh, teollisuusministeri Denis Manturov ja maatalousministeri Nikolai Fjodorov. Hallitus lupasi valtiolta lisätukea supistuvalle paikallisjunaliikenteelle sillä edellytyksellä, että myös alueet maksavat osan kustannuksista.

Kokouksen suljetussa osuudessa Valtakunnanduuman työkomitean puheenjohtaja Olga Batalina kritisoi hallitusta heikoista toimista hintojen nousun estämiseksi ja arvioi korotusten nollaavan sosiaalietuuksien indeksoinnin hyödyt. Erityisesti Batalina mainitsi nelisen vuotta samana pysyneen ja nyt nopeasti kaksinkertaistuneen sokerin hinnan. Tattarin hinnannousuakaan hallitus ei ole kyennyt pysäyttämään, totesi Batalova ja pyysi hallitusta selvittämään monissa tapauksissa keinotteluluonteisen hintojen nousun vastaisia toimiaan. Varapääministeri Dvorkovitsh kertoi kilpailuvirasto FAS:n seuraavan hintakehitystilannetta ketjun kaikilla tasoilla.

Kritiikin kohteeksi joutui myös työmarkkinoiden tilanne. Työttömyysaste on toistaiseksi hieman yli 5 %, mutta mikään ei viittaa siihen, ettei se olisi kasvamassa: useissa yrityksissä ollaan siirtymässä vajaaseen työviikkoon tai supistettuun työpäivään, sanoi Batalina. Dvorkovitsh lupasi hallituksen kriisinvastaisen paketin tuovan työmarkkinoiden tueksi 50 miljardia ruplaa kriisinvastaisen rahaston kaikkiaan 180 miljardin varoista, toimenpiteiden hän kertoi olevan samoja kuin vuoden 2008 kriisissä.

Duuman varapuhemies Sergei Neverov sanoi, etteivät kansanedustajat ja kansalaiset ole täysin tyytyväisiä hallituksen työskentelyyn. Kansanedustajat eivät tosiasiassa pääse osallistumaan kriisinvastaisten toimien kehittelyyn tekemistään ehdotuksista huolimatta, äänestäjät taas esittävät vaateitaan Yhtenäisen Venäjän kansanedustajille, koska se on valtapuolue. Kansanedustajat vaativat pääsyä osallisiksi hallituksen komiteoiden työhön ja ehdottivat myös valtionyhtiöiden johdon palkkojen supistamista. Ensinmainittuun vaatimukseen varapääministeri lupasi suostua, palkkasupistuksia hän ei kommentoinut, kertovat RBC:n tapaamisessa olleet lähteet.

Dvorkovitsh välitti kansanedustajille pääministeri Dmitri Medvedevin toiveen hallitukselle myönnettävästä oikeudesta siirtää kriisitilanteessa varoja valtionohjelmista toiseen ja niiden sisällä. Oikeus 10 % budjettivarojen siirtoihin on aiemmin poistettu hallituksen työkalupakista, ja nyt hallitus pyytää vielä enemmän eli oikeutta puuttua valtionohjelmiin, vastustivat kansanedustajat. Dvorkovitsh ilmoitti, että hallitus tulee epävirallisesti neuvottelemaan kansanedustajien kanssa ko. tapauksista eikä suorita siirtoja ilman parlamentin suostumusta. Kansanedustajat suhtautuivat ehdotukseen torjuvasti katsoen sen murentavan parlamentin roolia.

Yhtenäisen Venäjän kansanedustajat ottavat vastun hallituksen päätöksistä, mutta ne on tehtävä yhdessä kansanedustajien kanssa, sillä juuri he joutuvat vastaamaan kansalaisille, sanoivat mukana olleet edustajat. He valittivat mm. sitä, että kun presidentti aiemmin kehotti tehottomien menojen supistamiseen, hallitus ehdottaa nyt kaikkien budjettimenojen supistamista 10 %:lla. Menojen tasasupistusta ei ole luvassa, lupasi Dvorkovitsh. Monia kansanedustajien ehdottamia ajatuksia sisältyy kriisinvastaiseen ohjelmaan, joka tuodaan presidentin käsittelyyn lähipäivinä, lupasi varapääministeri.

Salasana hukassa?