Twitter

Valtiovarainministeri: menosupistukset ja reservirahastoon turvautuminen välttämättömiä

– Tilanne on sellainen, että emme voi lykätä uudistuksia. Valtio ei voi käyttää niin paljon varoja kuin vielä puoli vuotta sitten suunniteltiin, sanoi Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov RBC-uutistoimistolle Moskovassa meneillään olevan Gaidar-talousfoorumin tauolla.

Siluanov myönsi, että vuoden 2015 budjetti on laadittu radikaalisti nykyoloista eroavassa tilanteessa, ja kertoi ministeriöiltä nyt edellytettävien 10 % menoleikkausten vapauttavan menopuolelta biljoona ruplaa. Vaikka öljyn hinnanlaskun tuottama tulopuolen vaje on 3 biljoonan ruplan luokkaa, Siluanov arvioi budjettivajeen tuskin nousevan yli 3 % BKT:sta suuruiseksi.

– On ilmiselvää, ettemme tänä vuonna voi leikata budjettimenoja voimakkaasti. Niin ei voida tehdä jo siitäkään syystä, että se vaatii valmistelua. On tasapainoteltava menoleikkaustarpeen ja talouselämän tuen välillä. Kansantalouden reaalisen 4 % supistumisen oloissa voimassaolevaan budjettiin on kirjattu 11,7 % menokasvu, emmekä voi sallia yli 5 % menokasvua. Osasta menoja voimme joko kokonaan luopua tai päättää lykätä niitä, sanoi Siluanov ja muistutti presidentin asettaneen tehtäväksi menojen supistamisen 5 %:lla seuraavien kolmen vuoden aikana.

– Minkä tahansa skenaaarion toteutuminen edellyttää tänä vuonna, että osa Reservirahaston varoista otetaan käyttöön. Tällä hetkellä meillä on oikeus käyttää Reservirahaston varoja 500 miljardia ruplaa, ja selvitämme mahdollisuutta toimia näin jo tammikuussa, sanoi valtiovarainminisetri. – Koska varat on sijoitettu ulkomaisiin omistuksiin, käytettävä osuus on ensin vaihdettava rupliksi. Tämän toteuttamiseksi Keskuspankki myy markkinoilla tarpeellisen summan ja huomioi niin tehdessään valuuttamarkkinoiden tilanteen. Rupla on nyt heikompi kuin oletimme sen keskipitkällä aikavälillä olevan, mahdollisuus öljyn hinnanlaskun jatkumiseen on useimpien analyytikkojen mielestä vähäinen ja korkoprosentit ovat korkeat. Näiden tekijöiden kokonaisuus merkitsee, että juuri nyt on budjetille tehokkainta käyttää Reservirahaston varoja sijoittamalla ne markkinoille takaamaan talouselämän likviditeettiä. Valtiovarainministeriö ei tähtää valuuttakurssien heilahteluilla ansaitsemiseen vaan toimii keskuspankin kanssa sovitulla tavalla, totesi Siluanov.

– Vuoden 2015 aikana voidaan 10 % menoleikkausten ohella arvioida useiden muiden menokohteiden tarkoituksenmukaisuutta pyrkien löytämään menoja, jotka voidaan siirtää myöhempään ajankohtaan. Jo vuonna 2016 on toteutettava koko joukko rakenteellisia uudistuksia, kiinnitettävä huomiota sotilasmenoihin ja budjetin ulkopuolisiin rahastoihin, etupäässä eläkerahastoon, tehtäviin siirtoihin. Osa sosiaali- ja sotilasmenoista voidaan siirtää kansantalouden kasvua edistäviin menokohtiin ja investointiin inhimilliseen pääomaan (koulutukseen ja terveydenhuoltoon). Se vaatii vuonna 2015 tehtävää päätöstä eläkeuudistuksesta ja sosiaalietuuksien myöntämisestä hakemismenettelyn kautta myönnettäviksi, totesi ministeri. Lisätavoitteena Siluanov mainitsi yrityslainoituksen edullisemmaksi saamisen. – Juuri siihen rakenneuudistuksia itse asiassa tarvitaan. Niiden tarpeellisuudesta on puhuttu aiemminkin, mutta nyt tilanne on sellainen, ettei niitä voi enää lykätä.

Salasana hukassa?