Twitter

Eläkkeiden indeksikorotukseen 77 miljardia ruplaa luultua enemmän budjettivaroja

Venäjän eläkerahasto PFR tarvitsee 77,29 miljardia ruplaa lisää budjettivaroja voidakseen toteuttaa eläkkeiden indeksikorotuksen, jonka mittavuus johtuu korkeasta inflaatiosta. Eläkerahasto oli suunnitellut indeksikorotuksen vaativan 148,64 miljardia ruplaa oletetun 7,5 % inflaatiotason nojalla, mutta koska inflaatio yltikin 11,4 % tasolle, rahaa tarvitaankin 225,93 miljardia ruplaa, uutisoi 1prime. Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi 18.12. pitämässään vuotuisessa lehdistökonferenssissa, että eläkkeiden indeksointi toteutetaan todellisen eikä arvioidun inflaation mukaisesti siitä huolimatta, että budjetin tulopuoli supistuu.

Kaikki eläkevakuutuksen nojalla maksettavaa eläkettä saavat henkilöt, joita on noin 39 miljoonaa, saavat indeksikorotuksen eläkkeensä kiinteään osaan. Indeksikerroin on 1,114 eli käytännössä tosiasiallisen inflaation tasoa vastaava. Eläkkeen kiinteä osa nousee keskimäärin 522 ruplaa ja on indeksoinnin jälkeen 5 104 ruplaa, arvioi Venäjän työministeriö. Venäjän eläkerahasto odottaa keskimääräisen eläkkeen nousevan kuluvana vuonna 12 500 ruplaan.

Salasana hukassa?