Twitter

Suomessa vierailleiden venäläisturistien mediankäyttöä selvitetty

  • aside
  • Kommentoi

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kesä-heinäkuun 2014 aikana 1006 Suomesta poistuvaa venäläismatkailijaa. Tutkimuksella kartoitettiin venäläismatkailijoiden mediakäyttäytymistä kotimaassaan sekä Suomen-matkalla. Tutkimusta on rahoittanut Pro Agria Etelä-Suomen hallinnoima Kapustat Kaakkoon hanke.

LUOTTAMUS VENÄLÄISIIN MEDIOIHIN PAREMPI KUIN VUONNA 1998
Vuonna 1998 venäläismatkailijoiden luottamus venäläisiin tiedotusvälineisiin oli erittäin heikko. Vaikka vieläkin perinteisiin venäläisiin medioihin vähän luottavia on enemmän kuin paljon luottavia, voidaan luottamuksen venäläisiin medioihin sanoa kohentuneen vuodesta 1998. Televisioon paljon luottaa 26 %, radioon 25 % ja lehtiin 18 % venäläismatkailijoista. Vastaavasti vähän televisioon luottavia on 36 %, radioon vähän luottavia 28 % ja lehtiin vähän luottavia 35 %.

LÄHES KAIKILLA SUOMI-KÄVIJÖILLÄ ON MAHDOLLISUUS KÄYTTÄÄ INTERNETIÄ
Suomessa kesällä 2014 käyneistä venäläismatkailijoista 98 % kertoi, että heillä on mahdollisuus käyttää Internetiä joko kotonaan tai työpaikallaan. Internetiä kerran viikossa tai useammin käyttää 96 % matkaili-joista. Kerran viikossa tai useammin radiota kuuntelee 83 % ja televisiota katselee70 %. Sanomalehtiä lukee viikoittain 44 % ja aikakauslehtiä 30 % venäläismatkailijoista.
Perinteisten medioiden kyky tavoittaa suuria joukkoja näyttää heikentyneen kuluneen 16 vuoden aikana. Yksittäiset lehdet, radio tai TV-kanavat eivät tavoita yhtä suurta osaa venäläismatkailijoista kuin aiemmin.

LÄHES PUOLET VENÄLÄISMATKAILIJOISTA KÄYTTÄÄ INTERNETIÄ SUOMEN-MATKANSA AIKANA
Suomessa kesällä käyneistä venäläismatkailijoista 40 % sanoi käyttävänsä matkansa aikana Internetiä. Useimmin Internetiä käytettiin hyödyntämällä majoitusliikkeen tarjoamaa Internet-yhteyttä (21 %) ja ravintolan tai kahvilan Internet-yhteyttä (14 % matkustajista). Internetiä matkan aikana käytettiin useimmin yhteydenpitoon (21 %) sekä reitti tai karttapalveluihin (10 % matkustajista).

RUOKAPALVELUIDENKÄYTTÖ SUOMESSA
Suomessa vierailleista venäläismatkailijoista lähes 60 % käytti kesällä 2014 ravintolapalveluita ja 80 % osti maastamme elintarvikkeita. Elintarvikkeet ovatkin ylivoimaisesti tärkein tuoteryhmä ostosmatkoja Suo-meen tekeville venäläisille. Nuoret venäläiset käyttävät ravintolapalveluita selvästi iäkkäämpiä useammin.

TAK Mainosmediatutkimuksen esittelyaineisto:

mainosmediatutkimus venäläismatkailijoiden keskuudessa esittely

Mediat sekä mainostajat voivat tilata tarvitsemiaan osioita mainosmediatutkimuksesta TAK Oy:ltä sähköpostitse osoitteesta: info@tak.fi

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Salasana hukassa?