Twitter

Rosneft pyysi lisäaikaa mannerjalustaprojektien käynnistämiseen

Laajan arktisten mannerjalustaprojektien salkun koonnut Rosneft-öljy-yhtiö pyytää Venäjän hallitukselta lykkäystä esiintymien käyttöönottoaikatauluihin. Yhtiö on valmistellut ja toimittanut hallitukselle muutosaloitteen asiaa koskevaan lakiin, uutisoi RBC. Aloitteessa esitetään geologisten selvitysten aikataulujen jatkamista nykyisestä kymmenestä vuodesta viiteentoista vuoteen. Aloitetta perustellaan vaikeilla ilmasto-oloilla, vaikealla liiketoimintatilanteella sekä ympärivuotiset työt alueella mahdollistavan tekniikan puutteella.

Uutistoimisto RBC on saanut haltuunsa kopion Rosneftin Igor Setshinin heinäkuun 10. päivä luonnonvaraministeri Sergei Donskoille osoittamasta kirjeestä, jossa pyydetään tätä tukemaan yhtiön ehdotusta arktisten esiintymien selvitysaikataulujen lykkäämisestä.

Rosneftin valmisteleman lakimuutosaloitteen selvitysosassa todetaan, ettei merkittävällä osalla Itä-Siperian merestä ole ollut viimeisten viidentoista vuoden aikana sulajaksoja kuin viiden vuoden aikana, mikä on merkittävä este esiintymien maaperäselvityksille säädetyn määräajan sisällä. Riittävien seismisten tietojen saanti alueelta vaatii vähintään viisi vuotta.

Rosneftin edustaja toteaa, että geologisten selvitysten ehdot laadittiin jo silloin, kun aluetta ei ollut lohkottu hyödyntäjille, eikä ehdoissa siten ole otettu huomioon arktisen alueen luonto- ja ilmasto-oloja. Ympäristöministeriö on edustajan mukaan tunnustanut yhtiön argumentit perustelluiksi, ja asiaa käsitellään siitä vastaavassa valtionlaitoksessa.

Gazpromissa, jolla niin ikään on hallussaan arktisten esiintymien hyödyntämislisenssejä, ei RBC:n mukaan ole kuultu Rosneftin aloitteesta. Venäjän tiedeakatemian Öljy- ja kaasuproblematiikan tutkimuslaitoksen Arktis ja maailmanvaltameri -osaston johtaja Vasili Bogojavlenskin mukaan kunkin esiintymän selvitysaikatauujaon kohdeltava eriytetysti eikä jatkettava niiden kaikkien selvitysaikataulua.

Salasana hukassa?