Twitter

Arvio:Putinin Valdai-puhe haastoi riidan sijaan uuteen Helsingin henkeen

Venäjän presidentti Vladimir Putinin politiikantutkijoiden Valdai-klubin 11. istunnossa perjantaina pitämä ja puhe ei ole Venäjän uusi ulkopoliittinen doktriini vaan vetoomus uusien ”Helsingin sopimusten” tavoitteluun, kirjoittaa Lenta-uutistoimistolle Mihail Pak.

Puheen ensimmäisessä osassa Putin luonnehti kansainvälisen oikeuden haaksirikkoa Neuvostoliiton romahtamisen jälkeisenä ajanjaksona, jona on siirrytty yksinapaiseen maailmaan. Toinen osa käsitteli Euroopan toisen maailmansodan jälkeisten rajojen muuttamispyrkimyksiä. – Itse kansallisen suvereniteetin käsite on käynyt valtaosalle valtioista suhteelliseksi. Itse asiassa on tarjolla kaava: mitä lojaalimpi maa on maailman ainoalle valtakeskukselle, sitä legitiimimpi on sen valtiovalta, korosti Putin ja kehotti Valdain klubin politiikantutkijoita kumoamaan teesin, mikäli kykenevät.

Kansainvälisestä yhteistyöstä puhuessaan Euroopan ja Amerikan vastakkain asettanut Putin aloitti Pakin mukaan uuden diskurssin esittäessään, että poliitikkojen tulisi huomioida idän maat uutena voimakeskuksena, jonka kanssa Venäjä nyt tekee yhteistyötä. Kreml ei pidä kääntymistään Kiinan ja Aasian ja Tyynen meren valtioiden puoleen minkäänalaisena vastakkainasettelutoimena, kirjoittaa Pak. – Merkittävä osa alueestamme sijaitsee Aasiassa. Miksi emme käyttäisi etulyöntiasemaamme? Se olisi suorastaan lyhytnäköistä, sanoi Putin ja totesi ohimennen, ettei moninapaisen maailman synty sinänsä vahvista  stabiiliutta vaan jopa päinvastoin: globaalin tasapainon saavuttaminen muuttuu tällöin hankalaksi monen tuntemattoman muuttujan yhtälöksi.

– On ryhdyttävä sopimaan periaatteellisista asioista. Se on erityisen tärkeää ja välttämätöntä, se on paljon parempi kuin omiin nurkkiin vetäytyminen, semminkin kun törmäämme yhteisiin ongelmiin ja olemme niin sanoakseni samassa veneessä. Looginen tie on maiden ja yhteiskuntien yhteistyö, kollektiivisten vastausten etsintä moninkertaistuviin haasteisiin, yhteinen riskienhallinta. Tosin eräät yhteistyökumppanimme muistavat tämän vain silloin, kun se vastaa heidän etujaan, siteeraa Pak presidenttiä.

Pak pitää Putinin puheen keskeisenä teesinä tätä ajatusta: – On ilmeistä että reaalista tulosta voi syntyä vain silloin, kun kansainvälisen elämän keskeiset tahot kykenevät sopimaan perusintressiensä yhteensovittamisesta ja järkiperäisestä oman toiminnan rajoittamisesta sekä osoittamaan esimerkkiä vastuullisesta johtamisesta.

Putinin mukaan yksipuolisten toimien rajat on määriteltävä selkeästi ja ymmärrettävä, missä tarvitaan monen osapuolen mekanismien käyttöönottoa. Kansainvälistä oikeutta on kehitettävä siten, että kyetään ratkaisemaan ristiriidat maailmanyhteisön turvallisuuden takaamisen, ihmisoikeuksien ja kansallisen suvereniteetin sekä muiden maiden sisäisiin asioiden puuttumattomuuden periaatteen välillä. Putin katsoi, että hallitsemattomien tilanteiden ja erilaisten uhkien lisääntyessä vastuullisten voimien on välttämätöntä päästä globaaliin konsensukseen ja uuden keskinäisriippuvuuden julkituontiin. – Sellaisen dialogin lähtökohtana on oltava se, että kaikki alueelliset keskukset ja niiden ympärille muotoutuvat integraatioprojektit omaavat samat kehitysoikeudet, että ne täydentävät toisiaan ja ettei kukaan törmäytä niitä keinotekoisesti vastatusten, sanoi Putin.

Pak mainitsee Putinin puheen viimeiseksi, vähälle huomiolle jääneeksi ja erittäin tärkeäksi teesiksi liennytyksen ”Helsingin sopimusten” hengessä. Välillisesti Venäjän presidentti kutsui Pakin mukaan Euroopan johtajia siirtymään yhdessä Venäjän kanssa Aasian suuntaan alueellisen yhteistyön hengessä. Tätä aspektia, joka luonteeltaan on tiukasti Venäjän sisäinen, ei tule erottaa Vjatsheslav Volodinin ja Sergei Ivanovin aiemmin esittämistä teeseistä, toteaa Pak.

Salasana hukassa?