Twitter

Gazpromin kotimaiset saatavat kasvoivat viidenneksen

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedevin vuosi sitten julistama tiukka linja kaasutoimituksensa maksamatta jättäviä asiakkaita kohtaan ei ole tuottanut tulosta, uutisoi RBC. Kuluneen vuoden aikana venäläisasiakkaiden kaasuvelat ovat kasvaneet 20% ja ovat nyt yli 120 miljardin ruplan suuruiset. Vajaassa kolmessa vuodessa velat ovat yli kaksinkertaistuneet. Gazpromin aloitteet saatavien perintätason nostamisesta ovat jääneet tuloksetta. Yhtiö ei ole päässyt haluamaansa etumaksukäytäntöön eikä kyennyt tiukentamaan toimitusten maksamatta jäämisen seuraamuksia asiakkaalle.

Vuosi sitten lokakuun lopussa pääministeri Medvedev totesi huolestuneena kotimaisten asiakkaiden kaasuvelan kasvaneen edellisvuonna 50%, merkittävästi enemmän kuin kriisivuonna 2009. Gazpromin Aleksei Miller mainitsi tuolloin kolmeksi keskeiseksi velallisryhmäksi asutuskeskusten kaasuhuoltoyhtiöt, yksityisasiakkkaat ja sähköntuottajat. Asutuskeskusten kaasuhuoltoyhtiöiden velan osuus on kasvanut viimeksi kuluneena vuonnakin muita enemmän eli neljänneksellä 38,5 miljardiin ruplaan.

Kaasutoimitusten katkaisu ei ole toimiva keino. Erityisen vaikeassa asemassa ovat Pohjois-Kaukasuksen sekä myös Keski-Venäjän asutuskeskusten kaasuhuoltoyhtiöt. Suurimmilta velallisilta katkaistiin toimitukset viime vuoden kesäkaudeksi. Aleksei Miller on ehdottanut etumaksukäytäntöön siirtymistä väestön kaasutoimituksissa.

– Nykyinen lainsäädäntö ei salli tehokasta perintämenettelyä, sanoo alueiden kaasutoimituksista vastaavan Gazprom Mezhregiongazin pääjohtaja Kirill Seleznev RBC:lle. Viime vuonna ehdotettiin uusiksi keinoiksi mm. kaasutoimitusten maksamista suoraan tuottajille välittäjän ohi sekä rikosvastuuta tarkoituksellisesta merkittävien kaasumäärien maksamatta jättämisestä. Uudet lakimuutokset ovat kuitenkin juuttuneet valtakunnanduuman koneistoon. Niitä on tällä hetkellä käsittelyn eri vaiheissa kolme, kaksi niistä on keskenään ristiriidassa ja kaikki vaativat lisävalmistelua, sanoo duuman energia-alan komitean puheenjohtaja Ivan Gratshev.

Kansallisen energiaturvallisuussäätiön varapääjohtaja Aleksei Grivatsh ei usko perintäkäytännön tiukentamisen lainsäädäntötasolla ratkaisevan ongelmaa. Hän huomauttaa, että Gazpromin on vaikeaa saada perittyä velkoja aluetasolta, koska se ei aina saa asianmukaista tukea paikallishallinnolta ja oikeusviranomaisilta. Lisäksi kaukolämpötariffit ovat eräillä alueilla todella alhaiset, eikä yhtiöillä yksinkertaisesti ole rahaa maksaa kaasutoimituksista, toteaa Grivatsh.

Salasana hukassa?