Twitter

Kysely: suhtautuminen Euroopan Unioniin yhä kielteisempää

Venäläisten suhtautuminen Länsi-Euroopan maihin menee edelleen huonompaan suuntaan, kertoo riippumattoman Levada centerin uusin mielipidekysely. Suhtautuminen Yhdysvaltoihin on muuttunut vain vähän: se on ollut jo aiemminkin kielteinen. Suhtautuminen Ukrainaan ei myöskään ole muuttunut: sitä ei pidetä varsinaisesti ulkomaana, mutta entisten neuvostotasavaltojen säilyttämistä Venäjän valtapiirissä voimakeinoin ei myöskään hyväksytä.

68% syyskuun lopussa suoritetun kyselyn vastaajista sanoi suhtautuvansa EU:hun kielteisesti, kun toukokuussa heidän osuutensa oli 60%.  Myönteisesti EU:hun suhtautui nyt 19%, heinäkuussa heitä oli 27%. 64% vastaajista katsoo, ettei Venäjän kannattaisi tavoitella liittymistä Euroopan Unioniin, kannattajia on 16%. Vuonna 2012 32% vastaajista vastusti ajatusta ja 43% kannatti sitä.

Yhdysvaltoja kohtaan tunsi sympatiaa 17% vastaajista – luvussa ei ole laskua heinäkuusta. Kielteisesti Yhdysvaltoihin suhtautui 73% vastaajista, mutta maan kansalaisiin suhtautui kuitenkin myönteisesti 42%, kielteisesti 36%. Levada centerin varajohtaja Aleksandr Grazhdankin kertoo suhtautumisen Yhdysvaltoihin saavuttaneen historiallisen pohjalukeman ja pysyvän sillä tasolla, kun taas suhtautuminen Euroopan Unioniin jatkaa siirtymää kielteiseen suuntaan.

Ukrainaan kokonaisuudessaan suhtautui myönteisesti 32% vastaajista (heinäkuussa 33%) ja kielteisesti 55% samoin kuin heinäkuussa. 56% vastaajista ei edelleenkään pitänyt Ukrainaa ulkomaana – vuosi sitten näin vastasi 61%. Toukokuussa 81% vastaajista suhtautui ukrainalaisiin myönteisesti, syyskuussa heidän osuutensa oli laskenut 61%:iin. Kielteisesti suhtautuvien määrä oli noussut 12%:sta 26%:iin.

Kuitenkin vain 25% vastaajista kannatti kaikkia keinoja, myös voimankäyttöä, entisten neuvostotasavaltojen pitämiseen Venäjän vaikutuspiirissä. 66% vastusti voimankäyttöä – kolme vuotta sitten heidän osuutensa oli 65%. Kyselyn tuloksia referoi Gazeta-verkkolehti.

Salasana hukassa?