Twitter

Mail.ru:n palvelut Roskomnadzorin tiedonvälitysrekisteriin

Tiedonvälityksen valvontavirasto Roskomnadzor on liittänyt kolme Mail.ru-palvelua ylläpitämäänsä tiedotustoiminnan järjestäjien rekisteriin. Kyseessä ovat Mail.ru:n sähköpostipalvelu e.mail.ru, sosiaalinen media Moi mir@Mail.ru (my.mail.ru) sekä pikaviestipalvelu Agent@Mail.ru (agent.mail.ru). Asia käy ilmi valvontaviraston verkkosivulta.

Liittäminen suoritettiin elokuun alusta voimaan tulleen lain nojalla. Se velvoittaa kaikkia verkkopalveluja säilyttämään tiedot käyttäjistään kuuden kuukauden ajan ja toimittamaan ne järjestysvallan elinten pyynnöstä näiden tutkittaviksi ilman oikeuden päätöstä. Tämä ei tarkoita käyttäjien kirjeenvaihdon luovuttamista, vaan luovuttaa voidaan tietoja heidän toiminnastaan eli viestien vastaanotosta, lähettämisestä ja välittämisestä.

Viime viikolla Roskomnadzorin rekisteriin liitettiin kolme Yandexin palvelua eli sähköposti, pilvipalvelu ja yhteisöpalvelu Moi krug. Myös kontaktipalvelu Mamba ja Venäjän suurin yhteisöpalvelu V Kontakte ovat jo rekisteröityjen joukossa.

Mail.ru Group oli aiemmin maininnut esitteessään rekisteröintilain olevan uhka liiketoiminnalleen. Lain noudattamatta jättäminen voi johtaa domainien sulkemiseen ja sen noudattaminen vaatii merkittäviä kuluja infrastruktuurin laajentamiseen, sanottiin esitteessä. Myöhemmin yhtiön rahoitusjohtaja Matthew Hammond totesi uuden lainsäädännön edellyttämien palvelinkustannusten jäävän melko pieniksi, kirjoittaa Vedomosti.

Salasana hukassa?