Twitter

Poliitikko: toimittakoon Gazprom kaasua EU:hun North Streamin kautta Ukrainan sijaan

Venäjän konerakennusteollisuuden ensimmäinen varapuheenjohtaja ja valtakunnanduuman teollisuuskomitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Vladimir Gutenev on lähettänyt Gazpromin Aleksei Millerille kirjeen, jossa pyytää selvittämään, vastaavatko EU-maiden toteuttamat venäläiskaasun edelleentoimitukset Ukrainalle Gazpromin ja EU-maiden sopimuksia.

Hän ehdottaa myös, että olisi harkittava, onko tarkoituksenmukaista supistaa tai keskeyttää kaasutoimitukset Ukrainan kautta maille, joiden havaitaan palauttavan kaasua Ukrainalle, kirjoittaa Izvestija-lehti hallussaan olevan Gutenevin kirjeen nojalla.

– Niin kauan kuin Gazpromilta ei vielä ole saatu vastausta, mutta tiedoille eurooppalaisasiakkaiden jälleenviennistä Ukrainaan on saatu vahvistusta, ehdotan, että meidän tulee pohtia Ukrainan kautta tapahtuvien kaasutoimitusten rajoittamista tai keskeyttämistä. Euroopan maiden kaasunsaannin turvaamiseksi voidaan käyttää North Stream -kaasuputken  varareserviä, toteaa Gutenev. Hän korostaa, että Gazpromin tulisi käyttää mahdollisten supistusten tai keskeytysten aika Ukrainan suunnan kaasuverkon huolto- ja korjaustöihin valmistauduttaessa talvikauden kaasutoimituksiin eurooppalaiskuluttajille. – Jos eurooppalaiset tarvitsevat kaasua, he eivät kuluttajina voi sanella, miten he haluavat sitä saada. Arvelen, että ehdotetut toimet voivat saada eurooppalaiset yhteistyökumppanit motivoitumaan vahvasti South Stream -projektin toteuttamisesta, katsoo Gutenev.

Gutenevin vetoomus tuli julki samaan aikaan kuin tieto Puolan ja Slovakian kaasutoimitusten keskeytyksestä Ukrainalle. Puolalaisyhtiö Gaz-System SA:n tiedottaja Malgorszata Polkowska kertoo toimitusten keskeytyneen teknisistä syistä. Aiemmin puolalaistaho oli kertonut asian liittyvän Gazpromin supistuneisiin kaasutoimituksiin Puolalle. Niin ikään slovakialaisesta SPP:stä oli tiedotettu Ukrainan halki kulkevan kaasun määrän supistuneen 10%. Gazprom kiistää kaasutoimitusten supistamisen maille, joiden havaitaan jälleenmyyvän kaasua Ukrainalle.

Asiantuntijoiden mielipiteet ovat jakautuneet: toisten mielestä Gazprom on oikeutettu supistamaan toimituksia jälleenmyyjille, toisten mielestä venttiilin kääntäminen pienemmälle ei ole sopivaa sen paremmin taloudellisista kuin poliittisistakaan syistä, kirjoittaa Izvestija.

Salasana hukassa?