Twitter

Kysely: venäläisten asenteissa Krimin anneksioon vähän muutosta

Riippumattoman Levada-keskuksen mielipidekyselyn vastaajista enää 16% vastaa iloitsevansa Krimin liittämisestä Venäjään. Neljä kuukautta sitten asiasta iloitsi 23% vastaajista. Myös Venäjän anneksioratkaisuun hyväksyvästi suhtautuvien määrä on laskenut toukokuun 47%:sta 40%:iin, tiedottaa RBC-uutistoimisto.

Kysely pyrki selvittämään Venäjän kansalaisten asenteita Krimin anneksioon. Sekä keväällä että nyt anneksiota piti oikeudenmukaisena 37% ja ylpeyttä herättävänä 30% vastaajista. Kielteisiä tunnereaktioita kuten torjuntaa, protestimielialaa ja häpeää kokevien osuus oli niin ikään pysynyt 9%:ssa.

Ukrainalaisten kielteisen suhtautumisen Venäjään kokee anneksion johdosta voimistuneen valtaosa vastaajista. Vain 9% elokuun kyselyn vastaajista katsoi, etteivät ukrainalaiset suhtaudu Venäjään kielteisesti, kun heitä maaliskuun lopussa oli 17%. 23% vastaajista katsoi anneksion herättävän ukrainalaisissa vihaa vain Venäjän valtiota kohtaan, 38% arvioi heidän tuntevan vihaa Venäjää kohtaan yleensä. Maaliskuussa näiden vastaajien osuudet olivat 18% ja 24%.

Vain 4% vastaajista oli enää sitä mieltä, että Krimin tulisi olla Ukrainan alainen, kun heitä maaliskuussa oli 14%. Alueen valtiollista itsenäisyyttä kannatti nyt 15%, maaliskuussa 11%. Krimin Venäjään kuulumisen kannalla oli 73%, maaliskuussa 64%.

Venäläisten halukkuus alentaa tulotasoaan Krimin rahoituksen hyväksi on sen sijaan laskenut merkittävästi. Maaliskuussa vain 19% kieltäytyi ehdottomasti uhraamasta osaa tulotasostaan Krimin rahoitukseen. Nyt heitä oli 28%. Merkittävässä määrin tulotasostaan on Krimin hyväksi valmis tinkimään enää 17%, kun luku maaliskuussa oli 26%. Jonkin verran omastaan oli valmis tinkimään kolmasosa vastaajista niin nyt kuin maaliskuussa.

Levada centerin varajohtaja Aleksei Grazhdankin katsoo asennekyselyn tulosten kertovan mm. venäläisten itsensä kielteisen asenteen kasvusta ukrainalaisia kohtaan, mikä taas ei liity niinkään Krimin anneksioon kuin Itä-Ukrainan sotilasoperaatioon.

Politiikantutkija Igor Bunin arvioi, että venäläisten suhtautuminen Krimiin määräytyy jatkossa täysimittaisen sodan todennäköisyydestä Ukrainassa. – Venäjän yhteiskunnassa tiedostetaan Krimin menetyksen olleen raskas menetys ukrainalaisille, hän sanoo. – Samalla kaikki tajuavat, ettei sitä kukaan luovuta takaisinkaan. Ihmiset ymmärtävät, mitä on tapahtunut, mutta eivät haluaisi jatkoseuraamuksia.

Kyselyyn vastasi 22.-25.8. 1600 venäläistä 134 asutuskeskuksessa 46 alueella.

Salasana hukassa?