Twitter

Venäjän ja Ukrainan kaasukiistaan aletaan etsiä tilapäisratkaisua

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ukrainan presidentti Petro Poroshenko kertoivat tiedotusvälineille puolenyön jälkeen päättyneen kahdenvälisen Minskin tapaamisensa tuloksista, toteaa Vedomosti. Presidentit sopivat, että Ukrainan rauhansuunnitelman yksityiskohdista sopivat Venäjän ja Ukrainan yleisesikunnat yhteistyöryhmän välityksellä. Maiden väliset neuvottelut kaasutoimituksista taas käynnistyvät uudelleen 6.9. energiaministeritasolla. Presidenttien neuvottelut Minskissä kestivät kaksi tuntia. Putin luonnehti tapaamista ”hyödylliseksi”, joskin mainitsi, ettei tiedä ”kuinka kaikki päättyy”. Poroshenko piti neuvotteluja ”erittäin raskaina ja vaikeina”.

Ukraina pitää tapaamisen olennaisena poliittisena kysymyksenä Ukrainan ja Venäjän välisen rajan sulkemista ”tekniikan, palkkasotureiden ja ammustarvikkeiden liikkumisen estämiseksi”, mainitaan Poroshenkon verkkosivulla. Venäjä kiistää tällaista toimintaa harjoitetun eikä siitä syystä voinut hyväksyä sen lopettamista rauhanpyrkimysten ehdoksi.

Kysyttäessä, kuinka Venäjän maahanlaskujoukkojen sotilaita on joutunut Ukrainaan, Putin toisti Venäjän puolustusministeriön kannan, jonka mukaan sotilaat olivat rajaa vartioidessaan sattumalta joutuneet Ukrainan puolelle, ja sanoi, ettei ole vielä tutustunut yleisesikunnan ja puolustusministeriön selvityksiin asiasta. Putin totesi ukrainalaissotilaita käyneen Venäjän puolella enemmän kuin Ukrainassa kiinni otetut kymmenen venäläissotilasta.

– Viimeksi heitä oli noin 450. Hehän ovat poikenneet meidän puolellemme panssariajoneuvoilla, ukrainalaissotilaat, eikä siitä ole koskaan syntynyt ongelmaa. Toivon, ettei tässäkään tapauksessa tule mitään ongelmia Ukrainan taholta, sanoi Putin.

Konkreettisista tulitauon ehdoista tapaamisessa ei puhuttu lainkaan. Putin korosti tulitauon aikaansaamisen olevan ukrainalaisosapuolten eli Kiovan, Donetskin ja Luhanskin sisäinen asia. Rauhansuunnitelman yksityiskohdista sopivat Minskin tapaamisen tulosten pohjalta Venäjän ja Ukrainan yleisesikuntien päälliköt kolmenkeskisen yhteistyöryhmän välityksellä, ja tulitauon valvonta jää ETYJ:n seurantaan, totesi Poroshenko.

Kaasuneuvottelujen uudelleen käynnistäminen oli Putinin mukaan eräs presidenttien kahdenvälisen tapaamisen keskeinen syy. Venäjän siirryttyä kaasutoimitusten ennakkomaksukäytäntöön Ukrainan kaasutoimituksissa osapuolten välit kiristyivät ennestään. Ukraina hylkäsi Gazpromin vuodeksi tarjoaman 100 dollarin vientitullin alennuksen 1000 kuutiolta, jonka hinnaksi olisi tällöin jäänyt 385 dollaria.

– Alennuksesta on hankala puhua Ukrainan nyt vedottua asiassa Tukholman välimiesoikeuteen, sanoi Putin. Osapuolten toisiaan vastaan nostamat kanteet tullevat välimiesoikeudessa käsittelyyn 12-15 kuukauden kuluessa, arvioi EU:n energiakomissaari Günter Ettinger.

– Emme voi odottaa Tukholman päätöstä, tarvitsemme tilapäisen ratkaisun ensi talvea varten. Olemme sopineet konsultaatioiden jatkamisesta ja kenties pääsemme väliaikaisratkaisuun ja tilapäishintaan, Interfax siteeraa Ettingeriä.

Ukrainan ja EU:n assosiaatiosopimuksen vaikutuksista käydään Venäjän, Ukrainan ja EU:n kolmenkeskiset ministeritason neuvottelut 12.9.. Putin puhui Minskissä sopimuksen Venäjälle tuomista riskeistä, mm. siitä, että Ukrainan säädösten muuttuessa EU-yhteensopiviksi Venäjä ei voisi hyväksyä Ukrainan maataloustuotteiden tuontia alueelleen. Putin sanoi Venäjän olevan pakotettu taloutensa suojatoimiin, ellei sopimukseen päästä, kirjoittaa Vedomosti.

Salasana hukassa?