Twitter

Ulkomaalainen pääsee julkiseen Wi-Fi-verkkoon passitietojen nojalla

Venäjän hallituksen 12.8. tekemät muutokset viestintäpalvelusäännöstöön antavat venäläisille mahdollisuuden käyttää julkisia Wi-Fi-verkkoja esittämättä henkilötodistustietoja, joita aiempi, 31.7. hyväksytty säännöstö edellytti. Henkilötodistuksen sijaan kelpaavat myös matkapuhelinnumero tai rekisteröitymistunnus valtion verkkosivuille. Muutos tehtiin operaattorien ja verkonkäyttäjien kysymysvyöryn johdosta.

Venäjällä SIM-kortin saa vain henkilöllisyystodistusta vastaavan maan sisäisen passin esittämällä, ja viestintälain nojalla oikeusviranomaisilla on oikeus saada operaattoreilta tietoa korttien haltijoista. Sen sijaan venäläispuistossa, kahvilassa tai maanalaisessa julkista verkkoa käyttämään mielivän ulkomaalaisen on jatkossa tunnistauduttava passillaan tai hankittava venäläinen SIM-kortti.

– Ulkomaisen operaattorin asiakas voi saada tekstiviestin, jossa olevan koodin kirjoittamalla hän pääsee julkiseen Wi-Fi-verkkoon, mutta se ei riitä hänen tunnistamiseensa, toteaa Venäjän verkkoasiamies Dmitri Marinitshev. Ulkomaiset operaattorit eivät ole velvollisia antamaan tietoja asiakkaistaan venäläisviranomaisille, kirjoittaa Izvestija.

Marinitshev arvioi tunnistamisongelman vain pahenevan uuden, tarjolla olevaan verkkoon automaattisesti kirjautuvan laitesukupolven levitessä. Verkkoasiamies aikoo perustaa työryhmän viestintäalan näkemysten kokoamiseksi.

– Operaattori päättää itse tunnistautumistavasta, eikä ole poissuljettua, että joku niistä voi ehdottaa asiakkaille useitakin vaihtoehtoja, sanoo viestintäministeriön edustaja Jekaterina Osadtshaja.

Salasana hukassa?