Twitter
Premium asiakkaat voivat julkaista oman tiedotteensa Profiili-sivultaan.

Venäjä-pakotteisiin liittyvät vientilupamenettelyt

Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettuihin rajoittaviin toimenpiteisiin liittyviin vientilupamenettelyihin tulee muutoksia 1.8. alkaen.

Kaksikäyttötuotteiden vientirajoitukset

Kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vienti Venäjälle on kielletty 01.08.2014 alkaen, jos ne ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettuja sotilaalliseen käyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle. Myös mm. teknisen avun ja välityspalvelujen tarjoaminen asetetaan luvanvaraiseksi. Lupa voidaan kuitenkin myöntää myös edellä tarkoitettuun loppukäyttöön, jos vienti perustuu ennen asetuksen voimaantuloa tehtyyn sopimukseen.

Asetuksen toimeenpano edellyttää yksittäislupia viennissä Venäjälle. Käytä hakemuslomaketta UML2011-0001.2.10 (PDF). Niiden viejien, joiden voimassa olevissa koontiluvissa on määrämaana Venäjä, tulee panna vireille muutoshakemus asiointipalvelussa maan poistamiseksi määrämaaluettelosta sekä vastaanottajat Venäjällä.

Asiointipalvelun lomakkeet

Öljyn etsintään ja öljynporaukseen liittyvien tuotteiden vientirajoitukset

Asetuksen 3 artiklassa kielletään öljyn etsintään ja öljynporaukseen liittyvien tiettyjen tuotteiden vienti suoraan tai välillisesti Venäjälle tietyntyyppisiin projekteihin.

Kiellon toteuttamiseksi asetuksen liitteessä II listattujen tullinimikkeiden piiriin kuuluvien tuotteiden vienti asetetaan luvanvaraiseksi. Vientilupaa tulee siis hakea kaikille listatuille tuotteille riippumatta niiden loppukäytöstä. Lupaa haetaan samassa menettelyssä kuin kaksikäyttötuotteiden vientilupaa. Viejien on varmistauduttava tuotteidensa oikeasta tullinimikkeestä, tarvittaessa tullin avustuksella, ennen vientilupahakemuksen vireille panoa. Tullinimike on merkittävä hakemukseen. Hakemuksen kenttään 16 (luokitusnumero) merkitään N/A jos tuote ei ole kaksikäyttötuoteasetuksen (EY) 428/2009 liitteen I mukaan valvottu.

Vientilupaa ei myönnetä, jos tuotteen loppukäyttö on artiklassa 3 mainituissa projekteissa Venäjällä. Muussa tapauksessa vientilupa myönnetään. Hakemuksen liitteet kuten täyttöohjeissa edellytetään, mm. loppukäyttäjätodistus loppukäytön todentamiseksi. Tekstimalli todistukseen löytyy internetsivuiltamme http://formin.finland.fi/vientivalvonta.

Lupa myönnetään myös asetuksessa kiellettyyn loppukäyttöön, jos vienti perustuu ennen asetuksen voimaantuloa tehtyyn sopimukseen.

Lisätietoja pakotteista:

Lisätietoa vientiluvan hakemisesta

Lisätietoja:
Heikki Karri
Vientivalvontayksikkö
Ulkoasiainministeriö
Sähköposti: vientivalvonta.um@formin.fi
Puh. 0295 351 137

1 kommentti

  1. aatto Vastaa kommenttiin

    Vienti lupien kanssa pitää tullin ja valvovien viranomaisten olla tarkkana! Suomalaiset yrittäjät ovat kovia ”veivaamaan” sopimuksia omaksi edukseen! On todennettava onko todella kauppa tai sopimus tehty ennen vienti kiellon voimaan tuloa! Venäjä bisneksissä kun ei sitä tarkkuutta löydy useamaltakaan yritykseltä ja päivämääriä mulkataan surutta vientikiellon ohittamiseksi! Nim. 10 vuotta nurkka silmällä Venäjällä asioita seurantamassa!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Salasana hukassa?