Twitter
Premium asiakkaat voivat julkaista oman tiedotteensa Profiili-sivultaan.

Venäläisten matkailu Suomeen kasvoi 5,2 miljoonaan matkaan vuonna 2013

  • status
  • Kommentoi

Lappeenrannan kaupunki: Vuonna 2013 venäläisten Suomen-matkojen kokonaismäärä jatkoi kasvuaan. Ostosmatkoja Suomeen tehtiin edellisvuotta vähemmän, mutta lomamatkoja Suomeen tehtiin selvästi aiempaa enemmän.

Noin kaksi kolmasosaa vuonna 2013 Suomessa käyneistä venäläismatkailijoista oli Suomessa ostosmatkalla ja 38 prosenttia lomamatkalla. Suomeen vuonna 2013 matkustaneista ostosmatkalaisista 73 prosenttia ja lomamatkalaisista 80 prosenttia tuli Pietarin alueelta. Ostosmatkat vähenivät sekä Pietarista että rajan lähialueilta.

Lomamatkojen lisääntyminen näkyi yöpymisten määrän kasvussa. Hotelliyöpymiset kasvoivat runsaat 7 prosenttia, mutta vuokramökeissä yöpyminen vielä selvästi enemmän. Kun vuonna 2012 Suomessa yöpyneistä runsaat 7 prosenttia yöpyi vuokramökissä, vuonna 2013 vuokramökissä yöpyneiden osuus kasvoi 14 prosenttiin. Hotellissa venäläiset yöpyvät tyypillisimmin yhden yön ja keskimäärin runsaat kaksi yötä, kun vuokramökeissä yövytään tavallisesti 2-7 yötä.

Vuokramökeissä vietettyjen öiden määrän voidaankin arvioida olevan yli puolet hotelleissa vietettyjen öiden määrästä. Tämä ei näy virallisissa majoitustilastoissa. Lisäksi ystävien ja tuttavien luona vietettiin vielä tätäkin useampia öitä.

Helsingissä kävi 22 % ja Lappeenrannassa 41 % Suomessa vierailleista venäläisistä. Imatralla käyneiden venäläisten osuus oli yhtä suuri kuin Helsingissä vierailleiden osuus.

Rahaa käytettiin 1,2 miljardia

Matkan aikana venäläiset käyttivät rahaa matkustajaa kohden noin 266 euroa. Tuoteostoihin rahaa käytettiin 200 euroa ja palveluihin noin 66 euroa. Tax free -ostoja teki 53 % matkailijoista keskimäärin 141 eurolla ja invoice-ostoja 33 % matkustajista keskimäärin 160 eurolla. Vuonna 2013 venäläiset käyttivät yhteensä Suomessa 1 210 miljoonaa euroa (1,21 mrd.), josta tuoteostoihin käytettiin runsaat 908 miljoonaa ja palveluihin runsaat 301 miljoonaa euroa. Etelä-Karjalassa venäläiset käyttivät runsaat 360 miljoonaa euroa, josta 322 miljoonaa euroa käytettiin tuoteostoihin ja 38 miljoonaa euroa palveluihin.

Ainoastaan elintarvike- ja taloustavaraostot sekä majoituspalveluiden käyttö lisääntyivät

Venäläisten rahankäyttö vaateostoksiin Suomessa väheni vuonna 2013. Vaate- ja jalkineostoksiin venäläiset käyttivät Suomessa vuonna 2013 runsaat 200 miljoonaa euroa. Sen sijaan elintarvikkeita ja taloustavaroita venäläiset hankkivat lähes 350 miljoonalla eurolla.

Rahan käyttö majoituspalveluihin kasvoi vuonna 2013, mutta muutoin palveluihin käytetty rahamäärä pieneni edellisvuodesta. Venäläisten Suomenmatkailua leimasikin vuonna 2013 tietynlainen säästäväisyys. Ostoksiin käytettiin aiempaa vähemmän rahaa ja vaikka Suomessa viivyttiin aiempaa pidempään, rahankäyttö palveluihin oli varovaisempaa kuin aiemmin.

Kaupunkien etäisyys Pietarista ja kaupallinen tarjonta selittävät varsin hyvin venäläisten asiointia

Lappeenranta sijaitsee lähimpänä Pietaria ja sen kaupallinen tarjonta on parempi kuin muiden rajankuntien. Tämän vuoksi Lappeenranta on suosituin venäläisten ostosmatkakohde. Kouvola ja Kotka voisivat periaatteessa etäisyyden ja kaupallisen tarjonnan perusteella saada suuremman osan venäläisistä ostosmatkailijoista kuin mitä ne saavat, mutta koska näihin kaupunkeihin matkustettaessa kuljetaan muiden ostosmatkakohteiden kautta, jäävät ostosmatkailijat usein näihin lähempänä sijaitseviin ostosmatkakohteisiin, joiden kaupallinen tarjonta koetaan riittäväksi.

Venäläiset pitävät Suomesta, joskin parannettavaakin löytyy

Yleisesti venäläismatkailijat ihastelevat Suomea ja ovat tyytyväisiä maan siisteyteen, puhtauteen sekä rauhallisuuteen. Matkailijoita häiritsee edelleen eniten jonottaminen raja-asemilla, vaikka tyytyväisyys rajanylityksen sujuvuuteen paranikin vuodesta 2012. Myös kauppojen ja muiden matkakohteiden aukioloajat saivat edelleen kritiikkiä. Aiempaa enemmän kritiikkiä venäläiset antoivat vuonna 2013 myös hintatasosta sekä puutteista palvelutarjonnassa. Matkailijat toivoisivat enemmän matkakohteita ja tekemistä erityisesti lasten kanssa matkustettaessa. Vaikka tyytyväisyys rajanylityksen sujuvuuteen lisääntyikin edellisvuodesta, niin tyytyväisyys autolla liikkumiseen helppouteen heikkeni. Tätä selittänee ainakin osittain valtatie 7:n tietyöt.

Tutkimuksen toteutus

TAK Rajatutkimus aloitettiin vuonna 1997 ja sitä on siitä lähtien tehty pääsääntöisesti vuosittain. Vuonna 2013 haastateltiin 7 152 Suomesta henkilö-, linja- tai pakettiautolla tai junalla, laivalla tai lentokoneella poistuvaa venäläismatkustajaa. Haastattelut tehtiin viidellä Kaakkois- ja Itä-Suomen raja-asemalla (Niirala, Imatra, Nuijamaa, Vainikkala ja Vaalimaa) sekä Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentokentällä. Suomessa vuonna 2013 käyneistä venäläismatkailijoista noin 94 % matkusti näiden seitsemän raja-aseman kautta.

LISÄTIETOJA:

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy
Toimitusjohtaja Pasi Nurkka, pasi@tak.fi puh. 040-505 5903
Projektipäällikkö Taneli Dobrowolski, taneli@tak.fi, puh. 050-59 79812

Lappeenrannan kaupunki
Kehitysjohtaja Markku Heinonen, markku.heinonen@lappeenranta.fi, puh. 040 581 1998

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Toimitusjohtaja Aki Keskinen, aki.keskinen@kehy.fi, puh. 044 355 7869

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Salasana hukassa?