Twitter

BOFIT ennustaa Venäjän talouden kasvun hidastuvan tänä vuonna

Viime vuonna BKT kasvoi 1,3 % eli ennustettua hitaammin. Pääsyinä hidastumiseen olivat valtion ja valtionyritysten investointien jyrkkä väheneminen sekä kulutuksen kasvun vaimeneminen. Vientihinnat eivät ole nousseet pariin vuoteen, joten niiden kasvuvaikutus hiipui, Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos uutisoi viikkotiedotteessaan.

BOFIT ennustaa BKT:n kasvun hidastuvan tänä vuonna noin 0,5 prosenttiin. Vuosina 2015 ja 2016 kasvu elpyy noin 1,5 prosenttiin vuodessa. Kasvua tukee maailmantalouden koheneminen, mutta toisaalta sitä painaa öljyn hinnan odotettu lievä lasku. Nämä vaikutukset jäävät kuitenkin Krimin kriisin aiheuttaman taloudellisen ja poliittisen epävarmuuden vaikutuksia pienemmiksi, vaikka kriisistä johtuvat markkinareaktiot ja pakotteet pysyisivät rajallisina.

Krimin tapahtumien vaikutuksesta yksityisiä investointeja lykätään tänä vuonna. Kokonaisinvestointien supistuminen voi kuitenkin jäädä kohtalaisen pieneksi, jos valtion ja valtionyritysten investointien väheneminen pysähtyy. Ensi vuodesta lähtien investointien odotetaan kääntyvän vähitellen kasvuun. Investointien heikko kehitys hidastaa pääomakannan ja tuottavuuden kasvua, mikä voi alkaa osaltaan rajoittaa tuotannon kasvua.

Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu tuntuvasti, mutta on edelleen kohtalaista. Vienti lisääntyy hitaasti, sillä Venäjän energiaviennin näkymät ovat edelleen heikot.
Venäjän tuonnin määrä kasvoi viime vuonna 6 %. Tänä vuonna tuonti supistuu pari prosenttia ruplan heikennyttyä jyrkästi. Seuraavina kahtena vuonna tuonti elpyy parin prosentin kasvuun.

Tuonti kasvaa, sillä ruplan reaalikurssin ei odoteta heikkenevän tuntuvasti, kun Venäjän inflaatio on selvästi nopeampaa kuin kauppakumppanimaissa. Ruplan nimelliskurssi jatkaa heikkenemistään vähitellen, sillä vaihtotaseen ylijäämä hiipuu, ja pääomavirtojen odotetaan suuntautuvan edelleen voittopuolisesti ulos Venäjältä.

Venäjällä ei ole toistaiseksi ryhdytty laajaan talouden elvytykseen. Valtion budjettitulojen hidas kasvu pitää myös menojen kasvun hitaana, koska valtiontalouden vaje pyritään pitämään noin yhdessä prosentissa BKT:stä. Rahapoliittiseen elvytykseen ei ole ollut halua, sillä inflaatio on tavoiteltua nopeampaa, ja elvytyksen luotonottoa tukeva vaikutus on epävarma. Hallitus on valmistelemassa ehdotuksia yritysten uusista tukitoimista.

Riskit ennustettua heikommasta kehityksestä ovat merkittäviä varsinkin Krimin kriisin mahdollisten seurauksien vuoksi. Etenkin investointien kehitys voi olla ennakoitua heikompaa, kuten myös maailmantalouden kasvu ja valtiontalouden tulojen kehitys, joka voi hidastaa kulutuksen kasvua ennakoitua enemmän.

Ruplan arvioitua nopeampi heikkeneminen kiihdyttäisi inflaatiota ja purisi kulutusta ja tuontia. Toisaalta öljyn maailmanmarkkinoilla esimerkiksi tarjontahäiriöt voivat nostaa öljyn hintaa. Valtion johto voi myös alkaa elvyttää taloutta lisäämällä valtion menoja ja velkaa ja lisäämällä luototusta pankkijärjestelmän avulla.

Pidemmällä aikavälillä ja rauhoittuneissa oloissa BKT:n kasvu jää BOFITin laskelmien mukaan noin 2 prosenttiin, jos talouden järjestelmäuudistukset eivät etene ripeämmin ja laajemmin kuin viime vuosina.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Salasana hukassa?