Twitter

Löytävätkö matkailijat Sotshiin?

Sotshin matkailun olympialaisten jälkeisiä tulevaisuudennäkymiä on aprikoitu Venäjällä jo pitkään. Olympialaisiin satsatuista varoista suuri osa kohdistui alueen infrastruktuurin kehittämiseen erityisesti matkailun osalta. Kysymys siitä, näkyvätkö valtavat panostukset myös kotimaisen ja ulkomaisen turismin lisääntymisenä, on vaivannut niin päättäjiä, matkailuelinkeinon asiantuntijoita kuin tavallisia sotshilaisiakin.

Kaikki edellytykset Sotshin matkailun houkuttelevuuden kasvuun ovat olemassa: alue sai olympialaisten myötä runsaasti julkisuutta, liikenneinfrastruktuuri koheni esimeriksi uuden kansainvälisen lentokentän ja laadukkaiden maantie- ja junayhteyksien myötä ja alueen majoituskapasiteetti kasvoi. Yksi kysymysmerkeistä on kuitenkin alueen hintataso: Sotshiin matkustamisen hintataso on arvioiden mukaan nykyisellään jopa korkeampi kuin muilla venäläisten suosimilla aurinkolomakohteilla, esimerkiksi Turkissa, Bulgariassa ja Ukrainassa.

RIA Novostin hastatteleman Rosjugkurort -matkailuorganisaation varajohtajan Valeri Sytshevin arvioiden mukaan Sotshi voi seuraavan vuoden aikana kasvattaa turismiaan noin kolmanneksella. Osa tästä kasvusta selittyy kuitenkin ”viivästetyllä kysynnällä”.

– Sotshin suurten rakennusprojektien vuoksi turistit ovat suosineet muita lomailukohteita. Tällaisten matkailijoiden osuus Sotshin potentiaalisesta matkailijavirrasta on ollut noin 15 %. Sotshin saama olympialaisjulkisuus ja lisääntynyt majoituskapasiteetti voivat puolestaan kasvattaa uusien matkailijoiden määrää myös noin 15 %:lla, kuten on käynyt monissa muissakin olympialaiskaupungeissa. Arvioidemme mukaan Sotshin matkailu kasvaakin seuraavan vuoden aikana noin 30 prosentilla, Sytshev arvioi.

Valeri Sytshevin mukaan Sotshin hintataso erityisesti majoituksen osalta on kohonnut olympialaisten aikana.

– Mutta pelkällä majoituksen tai lentojen hintojen laskulla kysyntää ei vielä saada nousuun, vaan Sotshin olisi kyettävä luomaan uusia hinnaltaan kilpailukykyisiä ja matkailijoita kiinnostavia tuotteita, toteaa Sytshev.

Kykeneekö Sotshi nousemaan Venäjän uudeksi kotimaisen tai ulkomaisen matkailun suosikkimatkakohteeksi? Voisiko ruplan arvon heikentyminen vaikuttaa siihen, että venäläiset vaihtaisivat ulkomaiset lomamatkakohteensa Sotshiin? Keskustele asiasta artikkelin kommenttiosuudessa. 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Salasana hukassa?