Twitter

Venäjän valtiontalouden tulojen kasvu hidastui jyrkästi

Konsolidoidun budjetin (federaation, alueiden ja kuntien budjettien sekä valtion sosiaalirahastojen) tulot lisääntyivät vuonna 2013 nimellisesti vain 3 %, eli reaalisesti tulot vähenivät, Suomen Pankki uutisoi viikkotiedotteessaan.

Menojen kasvu hidastui vajaaseen 8 prosenttiin; reaalisesti menot kasvoivat noin 1,5 %. Valtiontalouden vaje kasvoi 1,3 prosenttiin BKT:stä. Valtiontalouden tulojen osuus BKT:stä pieneni 36 prosenttiin (38 % vuonna 2012), kun taas menojen osuus pysyi yli 37 prosentissa.

Federaatiobudjetin tulot kasvoivat vain prosentin, mutta menoja lisättiin 3–4 prosentilla. Alueiden ja kuntien tulot lisääntyivät niin ikään ainoastaan prosentin. Alueet ja kunnat saavat viidesosan tuloistaan federaatiobudjetista erilaisina tulonsiirtoina ja tukina.

Valtiontalouden tulot öljyn, öljytuotteiden ja kaasun tuotanto- ja vientiveroista ovat kasvaneet vuoden 2009 taantuman jälkeen nopeasti, mutta viime vuonna kasvu käytännössä pysähtyi, vaikka kaasun tuotantoveroa nostettiin. Näiden tulojen osuus konsolidoidun budjetin tuloista pieneni hieman, mutta oli edelleen 27 %. Osuus federaatiobudjetin tuloista säilyi 50 prosentissa. Verotulot yritysten voitoista vähenivät tuntuvasti yritysten voittojen supistumisen myötä. Arvonlisäverotulojen kasvu pysähtyi. Budjettituloja kannattelivat ansiotulovero ja sosiaaliverot sekä valmisteverojen korotukset.

Valtiontalouden menoista nopeimmin kasvoivat edelleen eläkemenot (lähes 20 %) sekä menot puolustukseen ja sisäiseen turvallisuuteen (14 %). Koulutusmenoja lisättiin huomattavasti. Terveydenhoitomenojen kasvu lähes pysähtyi, kuten myös talouden eri sektoreille kohdistettujen menojen kasvu, vaikka menot tiestöön kasvoivat edelleen tuntuvasti.

Venäjän talouden vahvuus on pieni valtion velka. Federaatiolla oli vuoden 2013 lopussa velkaa (ml. annetut takuut) runsaat 11 % BKT:stä ja alueilla ja kunnilla noin 2,5 % BKT:stä. Valtiolla on varoja kahdessa vararahastossaan 8,5 % BKT:stä, joskin osa varoista aiotaan sijoittaa pitkäaikaisina luottoina mm. megaliikennehankkeisiin.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Salasana hukassa?