Twitter

Valtakunnanduuman vaalitavan muutos voimaan

Presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut valtakunnanduuman vaaleissa käytettävää vaalitapaa koskevan lain, joka on julkaistu valtion juridisen informaation portaalissa.

Duuman vaaleissa aiemmin käytössä ollut suhteellinen vaalitapa mahdollisti vain puolueiden pääsyn valtakunnanduumaan. Nyt käyttöön otettavassa yhdistetyssä vaalitavassa puolet (225) edustajista valitaan puolueiden listoilta ja puolet yhden mandaatin vaalipiireistä. Laki astuu voimaan heti.

Ilman puolueiden tukea duumaan pyrkivien ehdokkaiden tulee kerätä tuekseen allekirjoitukset 3 %:lta vaalipiirin asukkaista, kuitenkin vähintään 3 000 nimeä. Puolueet, jotka eivät ole edustettuina valtakunnanduumassa, joutuvat keräämään ehdokasasettelunsa taakse 200 000 allekirjoitusta. Parlamentin äänikynnys laskee samalla 7 %:sta 5 %:iin. Ilman nimienkeräystä ehdokaslistan voivat laatia puolueet, jotka ovat edellisissä vaaleissa saaneet vähintään 3 % kannatuksen tai joilla on vähintään yksi edustaja jossain alueparlamentissa, kertoo Lenta.

Vaalitavan muutosta koskeva laki hyväksyttiin valtakunnanduumassa 14.2. 355 edustajan tuella ja 91 vastustaessa. Kahdet viime vaalit on käyty suhteellista vaalitapaa käyttäen, muistuttaa RBC Daily. Paluuta enemmistövaalitapaa ja suhteellista vaalitapaa yhdistävään menettelyyn, joka oli Venäjällä voimassa vuosina 1993-2006, ehdotti presidentti Putin keväällä 2013. Alkuperäisen lakiluonnoksen mukaan yhden mandaatin vaalipiirien ehdokkaiden olisi tullut kerätä taakseen 0,5 % asukasmäärän kannatuksesta ja uusien puolueiden oli määrä päästä osallistumaan vaaleihin ilman allekirjoitusten keräämistä.

Venäjän puoluetoimintaa koskeva liberalisaatio käynnistyi vuonna 2012. Puolueiden rekisteröintiä on helpotettu merkittävästi, toteaa Lenta. Maassa on nyt noin 70 puoluetta, joista kymmenkunta voi uuden vaalilain mukaan osallistua vaaleihin keräämättä allekirjoituksia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit:

Salasana hukassa?