Twitter

Kolme pankkia menetti toimilupansa

Venäjän keskuspankki on evännyt toimiluvan kolmelta pankilta 13.12. alkaen, uutisoi RBC. Pankit ovat Investbank, Bank projektnogo finansirovanija (BPF) ja Smolenski bank.

Investbankin toimiluvan epääminen syy on keskuspankin mukaan se, ettei se ole noudattanut pankkitoimintalakeja ja keskuspankin määräyksiä ja on esittänyt olennaisesti virheellistä tietoa tilinpäätöksessään. Pankilla on keskuspankin mukaan ollut merkittäviä vaikeuksia velvoitteidensa toteuttamisessa asiakkaille ja tallettajille.

BPF:n toimiluvan epääminen liittyy samoihin tekijöihin. Lisäksi perusteluissa todetaan pankin konttorien toiminnan käytännössä keskeytyneen marraskuun lopulla varojen ehdyttyä, mikä on tuottanut asiakkaille todellisen uhkatilanteen. Molempien pankkien omistusten heikkolaatuisuus katsotaan keskeiseksi syyksi niiden ongelmiin.

Smolensk bank on menettänyt niin ikään likviditeettinsä eikä ole kyennyt täyttämään velvoitteitaan tallettajille ja velkojille. Pankki ei myöskään ole noudattanut pankkivalvontaelinten ohjeita reservien luomisesta ja on esittänyt oleellisesti virheellistä tietoa tilinpäätöksessään. Smolensk bank -pankkiryhmä lopetti asiakaspalvelun joulukuun alussa.

Investbank oli perustettu 1989, BPF vuonna 1991 ja Smolensk bank vuonna 1995. Pankkien toiminta on painottunut yritsluototukseen. Talletusvakuusjärjestelmä takaa tallettajille 100 % talletussummasta, joka jää alle 700 000 ruplan, ja ylijäävän osuuden maksaminen on velkojaluettelossa etusijalla pankin omaisuutta realisoitaessa, ilmoittaa talletusvakuusvirasto.

Tuoreimmat 20

Salasana hukassa?