Twitter

Aluekehitysministeriö asuttaisi rajaseudut

Venäjän aluekehitysministeri Igor Sljunjajev katsoo, että kansalaisia oisi asutettava tiiviisti maan rajaseuduille ja rannikkoalueille. Yleisvenäläisen kansanrintaman Toimintafoorumilla esiintynyt ministeri sanoi, että suuren maa-alueen säilyttäminen pienen väestömäärän turvin vaatii vaivannäköä. Ratkaisuksi hän esitti sekä ihmisten asuttamista pitkin valtionrajoja että tuotantovoimien hajaannuttamista, kertoo Interfax.

Sljunjajev muistutti, että Kanada ja Australia ovat aiemmin joutuneet vastaavan tehtävän eteen, mutta ei kertonut, mitä menetelmiä näiden maiden kokemuksesta aiotaan omaksua. Sljunjajev sanoi pitävänsä tällä hetkellä valtakunnanduuman käsittelyssä olevaa Strategisesta suunnittelusta Venäjän Federaatiossa -asiakirjaa erittäin onnistuneena federaatiopiirien ja alueiden kehitysstrategiana, joka vaatii vain täsmentämistä ja sisäistä sopeutustyötä, tiedottaa Lenta.

Sljunjajev puhui jo kesällä Rossiiskaja Gazetalle antamassaan haastattelussa ajatuksestaan, jonka mukaan venäläisiä asutettaisiin pysyvästi maan raja- ja rannikkoseuduille, mistä he kävisivät pitkillä työkomennuksilla Siperian ja Kaukoidän luonnonvarakohteissa. Näin vältettäisiin 50-70 käyttövuoden jälkeen tyhjilleen jäävien monokaupunkien rakentaminen kaivos-, kaasu- ja öljyesiintymäpaikkakunnille.

Tuoreimmat 20

Salasana hukassa?