Twitter

Verottajan näkemystä kysyttävä ennen verorikostutkinnan aloittamista

Venäjän tutkintakomitea ei ole saamassa valtuuksia käynnistää verorikostutkintaa yrityksissä täysin ilman verottajan osallisuutta, kuten presidentin aiemmassa lakiehdotuksessa esitettiin.

Presidentti Vladimir Putin tapasi eilen Federaation verolaitoksen johtajan Mihail Mishutinin, ja keskustelut johtivat kompromissiin: tutkintakomitean on ennen tutkinnan käynnistämistä tiedusteltava verottajan näkemystä ko. kohteesta. Aineiston statuksesta päättää tutkintakomitean ja verottajan yhteinen työryhmä. Kommersant-lehden haastattelemien juristien mielestä uusi järjestelmä on syytöspainotteinen, ellei veronmaksajilla ole oikeutta kyseenalaistaa verottajan laskelmia, kirjoittaa Kommersant.

Verorikostutkintaan on presidentin eilisen päätöksen mukaan aina liitettävä verottajalta saatu aineisto. Presidentin lokakuussa valtakunnanduuman käsittelyyn tuoman lakiehdotuksen mukaan tutkintakomitea olisi saanut takaisin vuonna Dmitri Medvedevin aloitteesta 2011 menettämänsä oikeuden käynnistää rikostutkinta verorikosasioissa ilman verottajan aloitetta ja siltä saatua aineistoa. Tuolloinen liberalisointi johti verorikostutkintojen merkittävään vähenemiseen: kun niitä vuosina 2009-2010 käynnistettiin 13 000 vuodessa, vuonna 2012 luku oli vain 2 000.

Yritysmaailman lisäksi yritys palauttaa tutkintakomitean valtuudet ennalleen herätti vastalauseita myös virkamiehistön keskuudessa, sitä vastusti myös pääministeri Dmitri Medvedev. Vaikka eilisessä päätöksessä ei tarkennetakaan, milloin tutkintakomitean on pyydettävä verottajalta aineistoa, verolaitos on vakuuttunut siitä, että aineisto on pyydettävä ennen tutkinnan käynnistämistä eikä vasta sen jo käynnistyttyä.

Tuoreimmat 20

Salasana hukassa?