Twitter

Duuma hyväksyi nesteytetyn maakaasun viennin liberalisointilain

Valtakunnanduuma hyväksyi perjantaina toisessa ja kolmannessa käsittelyssä hallituksen lakiesityksen nesteytetyn maakaasun viejäorganisaatioiden määrän lisäämisestä.

Vientioikeuden tulevat Gazpromin ja sen tytäryhtiöiden lisäksi saamaan valtakunnallista merkitystä omaavien esiintymien hyödyntäjät, joiden lisenssi edellyttää nesteytyslaitoksen rakentamista tai kaasun toimittamista sellaiseen, valtionyhtiöt, joiden peruspääomassa valtion osuus on yli 50 % ja jotka hyödyntävät maan aluevesirajojen sisällä, aluemerillä tai mannerjalusta-alueella olevia esiintymiä Mustameri ja Asovanmeri mukaan lukien, sekä niiden tytäryhtiöt, joiden peruspääomassa em. valtionyhtiöiden osuus on yli 50 % ja jotka hyödyntävät em. alueilla sijaitsevia kaasuesiintymiä.

Venäläisviejien keskinäisen kilpailun välttämiseksi aiotaan luoda viennin koordinointijärjestelmä, joka velvoittaa viejät mm. toimittamaan energiaministeriöön tiedot kaasuviennistään maan hallituksen määräämällä tavalla. Energiaministeriö saa teollisuus- ja kauppaministeriöltä valtuudet vientilisenssien myöntämiseen.

Tällä hetkellä nesteytettyä maakaasua saa viedä ainoastaan Gazprom ja sen tytäryhtiö Gazprom export. Venäjällä on vain yksi nesteytettyä maakaasua valmistava laitos, Sahalin-2, mutta suunnitteilla on useita muita, mm. NOVATEKin Jamalin laitos ja Rosneftin Sahalinin laitos. Gazprom aikoo toteuttaa suunnittelemansa Vladivostokin laitosprojektin ja rakentaa vielä toisen laitoksen Baltiaan, kertoo RBC.

Tuoreimmat 20

Salasana hukassa?