Twitter

Lakiehdotus: ulkomaalaisten kiinteistökaupat luvanvaraisiksi

Venäjän talouskehitysministeriö esittää, että ulkomaiden kansalaisten ja ulkomaisten yhtiöiden kiinteistöjen hankinta Venäjältä tulee tehdä luvanvaraiseksi. Hallituksen määräyksestä laadittu lakiehdotus on julkaistu valtionelinten tiedotusportaalissa, kertoo 1prime.

”Tällä hetkellä tonttien, asuntojen, muiden tilojen, rakennusten, yritysten ja omaisuuskokonaisuuksien hankinta on sallittua ulkomaisille henkilöille, kansalaisuudettomille henkilöille ja Venäjän federaation juridisille henkilöille, joiden pääomasta yli 50 % on edellämainittujen hallussa”, sanotaan ehdotuksen selvitysosassa. Lakiehdotuksella pyritään estämään ulkomaisten tahojen hallitsemien eriytyneiden sosioekonomisten rakenteiden synty maan alueelle. Lain piiriin eivät kuuluisi mm. kansainvälisten sopimusten puitteissa toteutetut kiinteistökaupat. Ministeriön selvityksen mukaan valtaosassa muista maista on käytössä ulkomaisten tahojen kiinteistökauppoja koskeva ilmoitusmenettely.

Selvitysosassa todetaan myös, että lailla voitaisiin torjua tiettyä turvallisussuhkaa, mutta toisaalta laki toisi mukanaan riskin ulkomaisten investointien supistumisesta. Lain ehdotettu voimaantulo sijoittuisi vuoden 2015 ensimmäiselle neljännekselle.

Tuoreimmat 20

Salasana hukassa?