Twitter

Miksi venäläisten kiinteistökaupat Suomessa kääntyivät laskuun?

  • chat
  • Kommentoi

Muutaman viime vuoden aikana venäläisten kiinteistökaupat Suomessa ovat olleet kuuma peruna kotimaisessa mediassa. Tuoreimmat tilastot osoittavat kuitenkin sen, että venäläisten kiinnostus suomalaiskiinteistöjä kohtaan on tasaantunut ja jopa hiipunut. Tämän vahvistavat myös kiinteistönvälittäjät. Aiheesta uutisoi kesällä Hesari.

Venäläisten kiinteistökauppojen määrä Suomessa kasvoi erityisen voimakkaasti vuosina 2005 – 2008. Kun vielä vuonna 2006 venäläisille myytiin 60 kiinteistöä, kiinteistökauppojen huippuvuonna 2008 venäläiset ostivat Suomesta jo lähes 800 kiinteistöä. Samaan aikaan myös venäläisten osuus kaikkien ulkomaalaisten tekemistä kiinteistökaupoista Suomessa kasvoi 20 prosentista yli 70 prosenttiin.

Vuoden 2008 loppupuolella Venäjälle iski kuitenkin taantuma, joka näkyi selvästi myös kiinteistökaupassa. Seuraavana vuonna venäläisten kiinteistökauppojen määrä Suomessa olikin romahtanut jo noin 400:aan. Taantuman vaikutukset näkyivät vahvasti myös muualla, esimerkiksi venäläisten ulkomaanmatkojen määrän vähenemisenä: Taantumavuonna 2009 venäläisten ulkomaanmatkat vähenivät kuudella prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Taantuman jälkeisinä vuosina 2010 – 2012 venäläisten ulkomaanmatkojen määrät kääntyivät kuitenkin taas nousuun ja ne ovat siitä lähtien kasvaneet noin 9 – 15 % vuosivauhtia. Sen sijaan venäläisten Suomessa tekemien kiinteistökauppojen määrä ei taantuman jälkeenkään ole kääntynyt kasvuun, vaan on pysytellyt suunnilleen taantumavuoden 2009 lukemissa, eli reilun 400 kaupan tuntumassa vuositasolla.

Maanmittauslaitoksen tilastojen mukaan vuonna 2012 venäläiset tekivät Suomessa 427 kiinteistökauppaa. Tänä vuonna kiinteistökauppojen määrään saattaa olla tulossa jo varsin huomattava, eli noin parinkymmenen prosentin lasku. Mikäli alkuvuoden kehitys jatkuu samankaltaisena kuin kuluneen vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, venäläisten kiinteistökauppojen määrä laskee tänä vuonna reiluun kolmeensataan. Kyseessä olisi hiljaisin vuosi sitten vuoden 2007.

Kiinteistökauppojen kehitys

Kiinteistökauppojen kehitys.

Lomakiinteistöjen hiipuneen kysynnän on noteerannut myös helsinkiläinen kiinteistönvälittäjä Andrei Koivumäki. Koivumäen mukaan lomakiinteistöjen ja tonttien kysyntä on hiipunut ja venäläiset ovat päin vastoin alkaneet aktiivisemmin myydä pois aikoinaan hankkimiaan kiinteistöjä.

– Kesä 2013 on ollut huomattavasti hiljaisempi kuin 2012, jolloin tuli lähes tuplasti enemmän kyselyitä tonteista tai kesämökeistä. Tänä kesänä on tullut yhteydenottoja tonteista, mutta aiheena on ollut poismyynti. Monet venäläiset ovat olleet kiinnostuneita myymään pois tonttejaan joita ovat aikoinaan ostaneet, koska rikkaimpien asiakkaiden kiinnostunus niitä kohtaan on laskenut, Koivumäki kommentoi.

Mielenkiintoista asiassa on se, että venäläisten Suomessa tekemien kiinteistökauppojen kehitystrendi on hieman ristiriidassa Venäjän omien asuntomarkkinoiden kehityksen kanssa sekä eurooppalaisten kiinteistömarkkinoiden kanssa. Venäjän asuinrakentaminen, asuntolainoitus ja asuntojen hinnat ovat kääntyneet taantuman jälkeen kasvuun ja myös venäläisten kiinteistö- ja erityisesti loma-asuntokaupat useissa muissa eurooppalaisissa valtioissa ovat jatkaneet kasvuaan myös taantumavuosien jälkeen.

Miksi siis venäläisten kiinteistöostajien kiinnostus Suomea kohtaan on hiipunut, vaikka venäläisten kiinteistö- ja asuntokaupat suuressa osassa muista Euroopan valtioista ovat jatkaneet kasvuaan? Tähän lienee olemassa useitakin osatekijöitä.

Osittain ilmiötä selittänevät Euroopan asuntomarkkinat ja kiinteistöjen ja loma-asuntojen hintojen lasku eräissä suosituimmissa eurooppalaisissa lomakohdevaltioissa. Esimerkiksi Espanjassa, jossa asuntojen hinnat ovat viimeaikoina tuntuvasti laskeneet, venäläiset tekivät vuonna 2012 yhteensä yli 2 500 kauppaa, mikä on noin 50 % enemmän kuin vuonna 2011. Venäläisten osuus Espanjan kaikista ulkomaalaisista ostajista oli 9,6 % ja venäläisten osuus kaikista maassa tehdyistä kiinteistö- ja asuntokaupoista oli 0,78 %. Vertailun vuoksi: venäläisten osuus kaikista Suomessa tehdyistä kiinteistökaupoista oli samana vuonna 0,63 %.

Toinen syy muutokseen voi olla se, että myös venäläisten ulkomailta kiinteistöjä ostavien profiili ja kiinnostuksen kohteet ovat muuttuneet viime vuosien aikana. Jos aiemmin venäläisostajia, joista suurin osa oli tuloluokkien yläpäätä, kiinnostivat etupäässä hulppeat luksuskohteet, niin nyt ostajia on yhä enemmän myös keskiluokista ja kiinnostuksen kohteet ovat sen myötä siirtyneet kohti edullisempia vaihtoehtoja.

Myös Andrei Koivumäen mukaan venäläisoastajia Suomessa ovat viime aikoina alkaneet kiinnostaa enemmän hinnaltaan edullisemmat tontit.

– Venäläiset eivät enää ole niin höveleitä kuin aikaisemmin, vaan ovat oppineet tinkimään, Koivumäki kertoo.

Tranio.ru -sivuston mukaan venäläisiä kiinteistönostajia kiinnostavat Suomessa tällä hetkellä erityisesti 50 000 – 300 000 arvoiset kesämökit Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Karjalassa, sekä noin 70 000 euron arvoiset järvenrantatontit. 50 000 eurolla Etelä-Karjalasta ei vielä kovin kummoista mökkiä saa, mutta samalla rahalla esimerkiksi Bulgariasta voi ostaa kokonaisen talon merenrannan tuntumasta. Venäläisten kiinnostus Bulgariaa kohtaan onkin ollut kasvussa ja vuonna 2012 he olivat maassa suurin ulkomaalainen kiinteistöjen ostajaryhmä.

Venäläisten kiinnostuksen lievästä hiipumisesta Suomen lomakiinteistöjä kohtaan kertovat myös hakusanatilastot. Alla olevassa taulukossa on vertailtu hakujen määriä, joita hakukone Yandexin käyttäjät ovat tehneet hakulausekkeilla “kiinteistö [kohdemaa]“. Esimerkiksi Bulgariaan, Espanjaan ja Latviaan kohdistuvat haut ovat viimeisten kahden vuoden aikana kasvaneet, mutta Suomeen kohdistuneet haut ovat pysytelleet samoissa lukemissa ja jopa laskeneet. Tilanne on samankaltainen myös muiden pohjoismaiden osalta. Sen sijaan esimerkiksi Baltian maihin kohdistuneiden hakujen määrä on lisääntynyt. Tämä tuntuisi vahvistavan tulkintoja siitä, että osa venäläisosajista on kääntänyt katseensa kohti lämpimämpiä ja elinkustannuksiltaan edullisimpia maita.

Kiinteistöaiheiset hakukonehaut

Kiinteistöaiheiset hakukonehaut Yandexissa.

Kolmas Suomen kiinnostuksen hiipumista osittain selittävä tekijä saattaa olla kuluvana vuonna Suna Kymäläisen (sd), Reijo Tossavaisen (PS) ja Markku Rossin (kesk) eduskuntaan tuoma lakialoite EU-maiden ulkopuolisten ulkomaalaisten kiinteistönostojen rajoittamisesta. Vaikka itse lakialoite ei mennytkään läpi, sai se venäläisissä tiedotusvälineissä kohtalaisen runsaasti huomiota, kuten myös aikaisemmat aiheeseen liittyneet kansalaiskeskustelut, -adressit ja esitykset. Vaikka arviot kiinteistöjen myyntiä rajoittavien keskustelujen ja esitysten vaikutuksista ovat puhtaasti spekulatiivisia, ovat ne osaltaan saattaneet säikäyttää joitain Suomesta kiinnostuneista venäläisistä kiinteistönostajista.

Kiinteistökauppojen tilastot eivät vielä kuitenkaan kerro koko totuutta venäläisostajien kiinnostuksesta Suomea kohtaan. Kiinteistömaailmassa työskentelevän Andrei Koivumäen mukaan esimerkiksi kiinnostus uudisasuntoja, yksiöitä ja kaksioita kohtaan on kasvanut. Venäläiset ostavat pienasuntoja etupäässä kesäasunnoiksi tai sijoitusmielessä.

– Uutena suuntauksena vaikuttaisi olevan kiinnostuksen kasvaminen Helsingin asuntotarjontaa kohtaan, toteaa Koivumäki.

Venäläisten Suomessa tekemien kiinteistökauppojen hiipuminen vuonna 2013 ei siis vielä välttämättä kerro pitkän ajanjakson trendistä. Tässä vaiheessa näyttää kuitenkin siltä, että Venäjän ja EU:n talouksien hiipuessa ja monien muiden EU-maiden hintojen pysytellessä matalalla, vuoden 2008 kaltaisia kiinteistökauppojen volyymejä venäläisten ostoissa ei Suomessa tultane lähivuosina näkemään.

Andrei Koivumäki näkee kuitenkin mahdollisen “toisen” ostoryntäyksen käynnistäjänä sellaiset ostajat, jotka eivät ennen ole voineet itsellleen asuntoa tai kiinteistöä ulkomailta ostaa, mutta joilla elintason kasvun ansiosta on siihen nyt mahdollisuus. Asia riippuu kuitenkin mm. Venäjän talouden kehityksestä.

– Kun talouden pieni kriisi menee venäjällä ohi, öljyn hinnat tasaantuu ja puuala lähtee vetämään, niin varmasti kyselyitä alkaa tulla enemmän, Koivumäki ennustaa.

Taustaa

Venäläisten tärkein syy ostaa ulkomaalainen kiinteistö liittyy lomailuun. Monet ostavat kiinteistöjä myös sijoitusmielessä, työasunnoksi itselle, opiskelija-asunnoiksi lapsilleen tai eläkeasunnoiksi vanhemmilleen. Yksi syy kiinteistön ostoon on myös halu muuttaa asumaan pysyvästi ulkomaille.

Työ- ja elinkeinoministeriön TAK Oy:llä teettämän selvityksen mukaan Suomessa oli vuoden 2013 alussa yhteensä 5350 – 6200 kiinteistöä, asuntoa, loma- tai viikko-osaketta venäläisten omistuksessa. Kesämökkejä tai rantatontteja näistä arvioitiin olevan enintään 3000, mikä on noin 0,6 % Suomen koko kesämökkikannasta.

Venäläiset käyttivät vuosina 2000 – 2012 yhteensä 410 miljoonaa euroa kiinteistöjen hankintaan Suomessa. Vuosina 2011 ja 2012 Suomessa lomailleet venäläiset vapaa-ajan asunnon omistajat käyttivät Suomessa 88 euroa päivää ja henkilöä kohden. Omassa kiinteistössä asuttuja päiviä kertyi keskimäärin yli sata. Näin ollen venäläiset vapaa-ajan asukkaat jättivät Suomeen 86 miljoonaa euroa vuodessa. Kiinteistöjen uudis- ja korjaamisrakentamiseen venäläiset käyttivät arviolta 18,7 miljoonaa vuodessa.

Venäläisten kiinteistöomistukseen Suomessa on suhtauduttu kriittisesti. Kriittisiä asenteita on perusteltu esimerkiksi sillä, että suomalaisten osto-oikeutta Venäjän raja-alueilla on rajoitettu. Julkisessa keskustelussa on esitetty epäilyksiä myös siitä, että kiinteistöjen myyminen venäläisille joillain alueilla olisi turvallisuusriski. Myös Suomen “venäläistymisestä” kiinteistökauppojen kasvun myötä on esitetty huolestuneita puheenvuoroja.

Uutisia aiheesta

Deski.fi, 10.3.2008
Suomea myydään venäläisille: Venäläisten kiinteistökaupat kovassa kasvussa

Kaleva, 10.3.2008
Venäläisten kiinteistökaupat kovassa kasvussa

ESS, 19.5.2010
Taantuma tasasi idän mökkikauppaa

Ilta-Sanomat, 22.3.2012
Venäläiset huolestuivat lakialoitteesta: “Suomi kieltää meiltä huoneistotkin!”

Ilta-Sanomat, 14.8.2012
Venäläisryntäys kasvaa – yhä enemmän kiinteistökauppoja tiedossa

Imatralainen, 21.10.2012
Enemmistö kieltäisi venäläisten kiinteistökaupat, jos suomalainen ei saa vastavuoroisesti maata Venäjältä

Uutisvuoksi, 9.4.2013
Venäläisten kiinteistökaupoista lakialoite

HS, 19.7.2013
Venäläisten kiinteistö­kauppojen buumi rauhoittunut

Rakennuslehti, 28.10.2013
Venäläisten kiinteistökaupat vaivaavat yhä eduskuntaa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Salasana hukassa?