Twitter

Hallitus valmis muuttamaan talouden kannustusmallia

Talouden stimulointi budjettivaroin viime vuosien tapaan on kaksiteräinen miekka, sanoi pääministeri Dmitri Medvedev Sotshin sijoitusfoorumissa perjantaina. Valtion tulee Medvedevin mukaan vetäytyä alueilta, joilla liiketoiminta on tehokasta, myös investointien houkuttelun saralta.

– Taloudellisen aktiivisuuden hidastuminen on sidoksissa myös siihen, että tuotannon kasvua tapahtuu pääasiassa valtionsektorin puitteissa, sanoi Medvedev ja viittasi siihen, että tukimallin muuttaminen saattaa johtaa myös toimeenpanovallan rakenteen muuttamiseen.

Hallitus vaikutti olevan asiasta kokonaan yksimielinen, kirjoittaa Kommersant. Varapääministeri Igor Shuvalov sanoi sijoitusfoorumissa, että Venäjää on hemmoteltu valtion varoin toteutettavilla megaprojekteilla, joita nyt tulee jarrutella, jotta yhteiskunnassa havaittaisiin niiden merkitys ja tunnistettaisiin, mihin ja kuinka paljon valtion varoja tulee käyttää. Varapääministeri Arkadi Dvorkovitshin mukaan suuret valtion investoinnit kuten BAM-radan ja Transsiperian radan uudistus sekä Moskovan ja Kazanin välisen suurnopeusradan rakentaminen Kansallisen hyvinvoinnin rahaston varoin ovat riskialttiita. Hallitus päätti projektien rahoittamisesta vuosien 2014-2016 budjettia valmisteltaessa, mutta rahaston varojen käyttösäännöstö on vielä epämääräinen muuten kuin sikäli, että varat tulee palauttaa rahastoon. Arkadi Dvorkovitsh varoitti, että rahat saattavat jäädä palaamatta.

Valtiovarainministeri Anton Siluanov mainitsi valtion rahoittamien megaprojektien keskeiseksi ongelmaksi sen, että niiden kustannukset kasvavat kustannusarvion vahvistamisajankohtaan verrattuna 2-3-kertaisiksi. Esim. Moskova-Kazan-suurnopeusradan kustannukset ovat kasvaneet jo 140 miljardilla ruplalla, vaikka rakennustöitä ei ole vielä edes aloitettu.

Salasana hukassa?