Twitter

Laivanrakennusteollisuus remonttiin

Kommersant-lehti on saanut tietoonsa Venäjän yhdistyneen laivanrakennusyhtiön (USC, OSK) uudistussuunnitelmien yksityiskohdat. Vuoteen 2030 ulottuvaa uudistusstrategiaa käsitellään huomisessa siviilialusten rakennustoimintaa koordinoivan Merikollegion istunnossa.

Strategiaa pohjustavassa selvityksessä todetaan alan vakavat vaikeudet: valtaosa USC:n telakoista on tappiollisia, useiden vuositappio on yli 500 miljoonan ruplan luokkaa. Kulunutta tuotantokalustoa uudistetaan hitaasti, ja tuotannon ja suunnittelun rakenteet estävät ”siviilialusten laajan kirjon tuotannon”. Laadun heikkous ja länsimaihin verrattuna jopa 1,5-kertaiset tuotantokustannukset mainitaan keskeisiksi ongelmiksi.

Strategiavaihtoehtoja esitetään neljä: selviyminen, tiivistäminen, kasvu ja muuntautuminen, niistä jokaisessa on neljä toteutumisskenaariota. Suositeltavimmaksi katsotaan valtion ”maltillisen kysynnän oloissa” tukema kasvuvaihtoehto. Siihen sisältyvä investointiohjelma vuoteen 2030 saakka on biljoonan ruplan suuruinen. Valtiolta telakat saisivat 20 % summasta. ”Maltillisen optimismin” kasvuskenaariossa valtion tuki olisi 227 miljardia ruplaa, josta 125 miljardia ruplaa puolustusalan kohdesuunnitelman puitteissa. USC itse joutuisi tuottamaan 500 miljardia ruplaa vuodessa, kun se viime vuonna tuotti 160 miljardia ruplaa.

USC:n hallinto muuttuu strategian mukaan siten, että alueelliset holdingyhtiöt puretaan Rosneftin ja Gazprombankin konsortion hallintaan siirtyvää Kaukoidän holdingyhtiötä lukuunottamatta. Alueyhtiöiden sijaan aiotaan luoda viisi tuotantosuuntadivisioonaa, joista kolme on sotilaallisia (sota-alukset, sukellusveneet, huolto) sekä kaksi siviilialaa edustavia (strateginen ja markkinadivisioona). Strateginen divisioona keskittyy arktisiin aluksiin ja mannerjalustaprojektien tarpeisiin, markkinadivisioona jokialuksiin ja pienempiin tilauksiin.

Baltiiski zavodin ja Admiralteiskin telakoilta aiotaan siirtää lähes kaikki tuotanto uusille alueille. Sukellusvenetuotanto siirtyisi niiltä Severodvinskin Sevmashille, ja keskisuurien siviilialusten tuotanto Pietarin Severnaja-telakalle tai Kaliningradin Jantar-telakalle. Atomijäänmurtajien tuotanto siirtyisi joko Severnajalle tai ”uudelle telakalle”. Strategian katsotaan heijastavan etupäässä Teollisuus- ja kauppaministeriön linjaa, ja uuden tuotantokapasiteetin rakentamisen merkitystä korostavan Merikollegion johtaja ja varapääministeri Dmitri Rogozinin näkemykset saattavat poiketa siitä, kirjoittaa Kommersant. Kollegion istunnossa kuullaan myös sotateollisuuskomitean asiantuntijaselvitys, jossa painotetaan tarvetta siirtää laivanrakennusalan painopiste tutkimuksesta tuotantoon.

Salasana hukassa?