Twitter

Keskuspankki: talouskasvu jää 2 % tasolle

Venäjän keskuspankki arvioi maan talouden kasvun vuonna 2013 jäävän 2 % tasolle, kirjoittaa Vedomosti. Ensi vuonna on odotettavissa talouskasvun vähittäinen nousu, mutta merkittävää kiihtymistä ei tapahdu, sanotaan keskuspankin raha- ja luottopolitiikan kvartaaliselvityksessä.

Keväällä Venäjän talouskehitysministeriö laski kansantuotteen kasvuennustettaan 3,6 %:sta 2,4 %:iin, vuosina 2014-2015 kasvun arvioitiin kiihtyvän 3,7 %:iin ja 4,2 %:iin. Rosstatin tilastot asettavat kuitenkin kyseenalaiseksi myös nyt madalletun kasvuennusteen.

BKT:n kasvu supistui viime vuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna II kvartaalilla 1,2 %:iin oltuaan I kvartaalilla 1,6 %. Nikolai Kondrashov Talouskorkeakoulun kehityskeskuksesta on laskenut talouden kasvaneen puolivuotiskauden aikana 1,4 %, ja sesonkivaihtelujen vaikutuksen poiston jälkeen talous kasvoi toisella kvartaalilla vain 0,1 % tammi-maaliskuuhun verrattuna.

Keskuspankki on ensimmäinen talouskehitysministeriön liiallisen optimismin virallisesti tunnustanut taho. Aiemmin asiasta ovat puhuneet talousasiantuntijat ja Venäjän Tilintarkastuskamari. Talouskehitysministeriö odottaa loppuvuodelle kasvua investointien kasvusta, valtion menoin rahoitettavasta toiminnasta sekä maatalouden tuotosta, mutta nämäkin huomioiden kasvu jää ennustettua alhaisemmaksi, myönsi ministeriön osastonjohtaja Oleg Zasov aiemmin. Ministeriö valmistelee täsmennettyä kasvuennustetta syyskuuksi.

Valtiovarainministeriön korkea-arvoisen virkamiehen mukaan myös vuosille 2014-2015 ennustettu kasvun kiihtyminen on täysin perusteeton, kirjoittaa lehti. Mistä kasvua voitaisiin saada, jos talouskehitysministeriö odottaa öljy-, sähkö-, kaasu- ja rautatiealan investointiohjelmien supistuvan, kyseli jo aiemmin Tilintarkastuskamari. Keskuspankki katsoo keskipitkän aikavälin talouskasvun aikaansaamisen edellyttävän talouden modernisointia. Tämä on keskuspankin ensimmäinen institutionaalisia seikkoja kannanotto, kun se aiemmin on rajoittunut ainoastaan raha- ja luottopolitiikkaan, huomauttaa Aleksandr Morozov NSBC:stä.

Salasana hukassa?