Twitter

Kysely: vallan vertikaali koetaan entistä rasittavammaksi

Levada Centerin heinäkuussa suorittaman mielipidekyselyn mukaan venäläiset katsovat valtiovallan vertikaalisen hierarkian ja kontrolloimattomuuden synnyttävän korruptiota, uutisoi Vedomosti. 55 % vastaajista katsoi, että Venäjän valtiovalta ei kaipaa vahvistamista vaan sen saattamista yhteiskunnallisen kontrollin piiriin. Valtiovallan vahvistamista kannatti 35 %. Vuonna 2006 tehdyssä kyselyssä valtiovallan vahvistamisen vastustajien ja kannattajien määrä oli jokseenkin tasan, 42 % ja 43 %.

Vastaajista 41 % katsoi nyt vallan vertikaalin edistävän korruptiota, päinvastaista mielipidettä edusti 18 %. Lähes 40 % vastaajista katsoo valtiovallan perustuvan virkamiesten sisäpiiritoiminnalle ja korruptiolle – osuudessa on tapahtunut 6 % nousu kolmen viime vuoden aikana.

Neljännes vastaajista katsoo vallan perustuvan yhteiskunnallisen kontrollin puutteelle ja lakien halveksunnalle, 24 % taas katsoo vallan pysyvän pystyssä ihmisten pelon ja

Salasana hukassa?