Twitter

Venäläiset pitävät maahanmuuttoa suurimpana uhkana

VTSIOM:n mielipidekyselyn vastaajista 35 % pitää maahanmuuttoa todennäköisimpänä uhkana maan tulevaisuudelle. Muina merkittävinä uhkina pidettiin kulttuurin, tieteen ja koulutuksen rappiota (33 %), mahdollisia ekokatastrofeja (28 %), terrori-iskuja (28 %), öljy- ja kaasuvarantojen ehtymistä (25 %), huippujohdon hajaannusta (24 %), syntyvyyden laskusta seuraavaa väestökatoa (23 %) ja selkeää elintason laskua (22 %).

– Ihmiset arvioivat uhkia havaintojensa ja tiedotusvälineistä saamansa informaation nojalla, sanoo VTSIOM:n viestintäjohtaja Olga Kamentshuk.

– Maahanmuutosta kirjoitetaan paljon lehdissä ja puhutaan televisiossa. Samaa voi sanoa koulutus- ja tiedealan skandaaleista, RBC Daily siteeraa Kamentshukia.

Venäläisten huolitaso on kuitenkin laskenut merkittävästi VTSIOM:n mielipidekyselyjen alkuvuosista ja huolenaiheet ovat muuttuneet. Vuonna 2005 34 % vastaajista piti todennäköisimpänä uhkana Venäjän hajoamista useiksi kansallisvaltioiksi, nyt tätä pelkää vain 9 % vastaajista. Vallankumousta ja kansalaissotaa pelkäsi 27 %, nyt vain 13 % ja 10 %.

– Yleisesti sekä sosiaalisten että poliittis-taloudellisten uhkien kokemus on vähentynyt ja luottamus huomiseen lisääntynyt, sanoo Kamentshuk.

Salasana hukassa?